Måste man ha tjänat en viss summa för att vara berättigad till sjukpenning?

2020-07-27 i Försäkringskassan
FRÅGA
Jag arbetar mestadels på somrarna då jag annars studerar. Denna sommar hade jag på schema att jag skulle arbeta 126 timmar (4 veckor). Innan jag hann börja jobba bröt jag foten och blev sjukskriven i 8 veckor, vilket stäcker sig över dessa 4 veckor jag skulle ha jobbat. Jag har en visstidsanställning via ett stort välkänt företag där jag hoppar in vid behov (framförallt på somrarna) och varje överenskommen period räknas som en ny visstidsanställning. Försäkringskassan menar att jag inte har rätt till sjukpenning då jag tjänat mindre än 11.000kr under 2020 (jag hade absolut utan problem kommit upp i den summan om jag fått arbeta nu i sommar). Något som krånglar till det extra är att företaget jag jobbat för i flera år nyligen blivit uppköpta av ett större företag vilket innebar att jag i mars i år fick ett nytt anställningsavtal trots att det är exakt samma som jag haft tidigare. Ska jag fortsätta kriga med försäkringskassan eller bör jag ge upp. /Fattig student med gipsad fot
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Frågan handlar om minimi årliga inkomsten som man måste tjäna för att få sjukpenning vid sjukdom. Frågan regleras i socialförsäkringsbalken.

Vilka villkor måste uppfyllas för sjukpenning?

Man måste ha sjukpenninggrundande inkomst (SIG) för att ha rätt till sjukpenning. SGI bygger på den årliga inkomst som en person antas få av eget arbete (25 kap. 2 § socialförsäkringsbalk). Vissa villkor måste vara uppfyllt för att man ska få sin SIG fastställd (25 kap. 3 § andra stycket socialförsäkringsbalken). Det första villkor är att inkomsten ska komma från ett arbete i Sverige. Det andra är att arbetet ska antas pågå minst sex månader. Det sista kravet är att din inkomst antas uppgå minst upp till 24% av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. 24% av 47 300 kr är 11 352 kr vilket avrundas till 11 300 kr.

Hur gör försäkringskassan sin bedömning?

Enligt dem uppgifter du angett har Försäkringskassan (FK) meddelat att du inte uppfyller kravet som handlar om minimiinkomsten. I sin bedömning använder FK sig av en prognos på vad personer tjänar just nu. När man beräknar årliga inkomsten tittar man inte bakåt i tiden utan framåt. Ordet anta i lagtexten betyder att man gör en rimlig sannolikhetsbedömning. De kollar på hur mycket du tjänar just nu och antar att du kommer att jobba i samma omfattning senare också. Det vill säga det viktiga är inte hur mycket du har tjänat utan hur mycket du antas tjäna. Detta gör man genom att kolla hur mycket du tjänar just nu. Personer som tillsvidare anställda med månadslön är det inte svårt att fastställa deras SIG. Men personer med visstidsanställning eller oregelbundna inkomster är det svårt att fastställa deras SIG utan FK måste göra omfattande utredningar. Det är viktigt att när du sökte för sjukpenning, borde du skicka din arbetsschema för sommaren.

Ett annat krav som FK som inte nämnt men som är avgörande för att få sin SIG fastställd är att det arbete som du jobbar med ska anses pågå minst sex månader. Enligt min bedömning uppfyller du inte heller det kravet. Eftersom du skrev att du jobbar mest på sommaren och att du inte ens tjänade 11 000 kr fram tills nu, visar att du jobbade knappt under läsåret. När FK gör bedömningen av arbetets varaktighet är den väldigt generös. Det räcker med att du har fått ett vikariat på en månad för att FK ska anse att du kommer arbeta minst sex månader. Detta gäller för personer som inte har ett hinder till att hitta ett arbete. Det är personens avsikt som är viktigt för bedömningen. Men eftersom du är en student, det rimligt är att du inte kommer jobba under läsåret därför kommer FK inte anse att ditt arbete kommer att pågå minst sex månader.

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda konstateras att SIG fastställs bara om man uppfyller dem kraven som jag förklarade ovan. Du måste antas tjäna mer än 11 300 kr i året för att du ska kunna få din SIG fastställd. Det vill säga hur mycket du har tjänat tills nu är inte viktigt utan vad du kommer att tjäna. Detta gör FK genom att kolla hur mycket du tjänar just nu. Anledningen till att varför FK inte nämnde något om varaktigheten om ditt arbete är att första steget i bedömningen är inkomstnivån. Om FK inte anser att du kommer tjäna minst 11 300 kr under året, kommer FK inte kolla vidare huruvida du uppfyller de andra kravet som handlar om varaktigheten av ditt arbete. När FK gjorde sin bedömning utgick de från hur mycket du tjänar just nu. Mitt råd är att överklaga deras beslut i tid och uppmärksamma FK över ditt sommarschema. Enbart ett påstående avseende omfattning av tänkt arbete räcker inte utan du bör skicka det schemat du fick av din arbetsgivare och annat som stöter det.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül Duran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (204)
2021-02-23 Finns det någon gräns för hur mycket man kan spara om man har ersättning från Försäkringskassan
2021-02-19 Är Försäkringskassan skyldiga att följa förvaltningslagen?
2021-02-18 Vad kan man göra om Försäkringskassan gjort fel?
2021-02-13 Har man rätt till sjuklön?

Alla besvarade frågor (89488)