FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTSkuldsanering16/09/2020

​Måste man ha förmyndare när man skuldsanerar?

Måste man ha förmyndare så länge man skuldsanerar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inget krav på att ha en förmyndare när man skuldsanerar. Jag kommer att utveckla mitt svar nedan.


Inget krav på förmyndare vid skuldsanering

Bestämmelser om skuldsanering för privatpersoner finns i skuldsaneringslagen.

En skuldsanering innebär att den skuldsatte personen får leva på existensminimum under 5 år och att alla inkomster över existensminimum går åt till att betala personens skulder (34 § 1 st. skuldsaneringslag). När det gått 5 år och betalningarna har skötts så avskrivs personens skulder (47 § 1 st. skuldsaneringslag).

I skuldsaneringslagen finns inget krav på att en person som har skuldsanering ska ha en förmyndare. Det är därmed inte ett krav på att ha förmyndare när man skuldsanerar. Personen får själv se till att sköta sin betalningsplan.


Vid personlig konkurs utses en konkursförvaltare

Däremot om någon går i personlig konkurs, så utses en konkursförvaltare som tar hand om personens egendom (2 kap. 24 § 2 p. konkurslagen). Konkursförvaltaren säljer då personens egendom för att betala av personens skulder (1 kap. 1 § konkurslagen).

Under konkursens gång förlorar personen rätten att hantera sina tillgångar (3 kap. 1 § konkurslagen). Det är då konkursförvaltaren som sköter betalningarna och den skuldsatte personen har inte rätt att förfoga över sin egendom som ska ingå i konkursen.


Hoppas du fick svar på din fråga! Har du någon mer fundering är du välkommen att skriva till oss igen.

Med vänlig hälsning,

Alice NordlundRådgivare