Måste man ha en advokat i en umgängestvist?

FRÅGA
HejVi ska upp i tingsrättsförhandling Ang umgänge med barn. Vi har advokat men den andra parten har ej anlitat någon, hon tror att vi kommer lägga ner allt med ställning samt datum för tingsrätten är redan klart.Kommer förhandlingen ändå att äga rum även om hon ej har någon advokat??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Varje part har rätt att ha ett ombud (exempelvis en advokat) som företrädare under en rättegång enligt 12 kap 1 § rättegångsbalken. Detta är en rättighet och inte en skyldighet. Således ska det faktum att er motpart saknar advokat inte vara vara något hinder mot att rättegången hålls. Såvida inget annat hinder föreligger ska rättegången alltså hållas det datum som tingsrätten bestämt.

Med vänliga hälsningar,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll