FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal30/04/2020

Måste man gå med på höjning av hyran?

Min hyresvärd (två personer som skriver under) höjer min hyra med 12% två år i rad. Dom skriver också, på samma lapp lagd i min brevlåda, att om jag inte accepterar höjningen ska jag vända mig till hyresnämnden. Dom kräver också att jag meddelar dom i förväg att få veta vad jag väljer. Är det lagligt att ställa ett sådant ultimatum (betala, eller vänd dig till tingsrätten) och samtidigt ytterligare begära att jag meddelar dom i förväg om hur jag bestämmer mig för att agera?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort svar :

Vill hyresvärden ändra hyresvillkoren dvs i ditt fall hyran så måste de meddela dig detta skriftligen vilket har gjorts. Ifall du inte vill godkänna höjningen och ni inte kan komma överens så kan antingen hyresvärdarna eller du vända er till hyresnämnden för att få prövat om höjningen är skälig. Dvs om du motsätter dig höjningen måste du vända dig till hyresnämnden, är lappen korrekt skriven och innehåller de uppgifter jag skriver nedan och du inte meddelar att du motsätter dig det så tolkas det till hyresvärdarnas fördel som att du inte motsätter dig höjningen. De ska alltså angett en dag när du senast måste ge dem besked men det är tidigast två månader från att du fick lappen.

Uppgifter som lappen du fått ska innehålla:

Deras meddelande behöver innehålla uppgifter om vad höjningen blir i kronor, det totala hyresbeloppet samt uppgifter om från vilken dag det ska börja gälla. Lappen du fått ska också innehålla uppgiften att du blir skyldig att betala den högre hyran om du senast inom en viss angiven dag (en dag som de anger och som får vara tidigast efter två månader från att meddelandet lämnats) inte ger dem besked om att du motsätter dig höjningen vilket jag tolkar det som att du gör.

Meddelandet ska även innehålla information om att hyresnämnden kan pröva skäligheten av begärda hyran och uppgifter om vad du som hyresgäst behöver göra för att en sådan prövning skall komma till stånd.

Svarar du inte inom den utsatta tiden anses det som att du godkänt höjningen, eftersom du måste återkomma till dem för att meddela att du motsätter dig den 12% höjningen.

Hyran ska som utgångsläge fastställas till ett skäligt belopp. Vid den bedömningen ses det till om din höjning skulle innebära att hyran blev påtagligt högre för dig i jämförelse med andra lägenheter som till bruksvärdet är likvärdiga (dvs lägenheter på samma ort, ungefär samma standard, storlek osv).

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jessica SarhedeRådgivare
Hittade du inte det du sökte?