Måste man bo tillsammans som gifta?

FRÅGA
Måste man bo tillsammans som gifta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Giftermål regleras i äktenskapsbalken, fortsättningsvis ÄktB. I ÄktB finns det inte någon bestämmelse som förhindrar ett gift par från att bo på olika adresser. Makarna är alltså fria att reglera sin boendesituation som de önskar och behöver inte bo på samma adress om de inte vill.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Fick du svar på din fråga?