måste man betala skatt på skadestånd?

2020-06-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej, kan man bli skyldig att betala skatt på ett skadestånd man ej fått tillgång till?Kan man få skatten uppskjuten ifall man ej har pengar att betala för skatten innan man fått skadeståndet utbetalt?
SVAR

Hej!

Olika regler gäller rörande huruvida ett skadestånd är skattepliktigt eller inte och det beror på vilken typ av skada som skadeståndet ämnar att kompensera.

Skadestånd som utges för skador på din privata egendom är skattefria 8 kap 22 § Inkomstskattelagen.

Allmänna skadestånd som inte är av ekonomisk natur, utan är gottgörelse för själsligt lidande, t.ex. ärekränkning, sveda och värk eller lyte och men, är ideella skadestånd. Sådana engångsbelopp är inte skattepliktiga om de inte har ett sådant samband med en anställning att de ändå är skattepliktiga exempelvis om de avser att täcka bortfall av skattepliktig inkomst.

Du kan läsa mer om vilka typer av skadestånd som är skattepliktiga och vilka som är skattefria på skatteverkets hemsida, genom att klicka här.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sandra Rust
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (632)
2021-01-19 Vad kan jag göra om min granne olovligen tar bort träd och buskar på min tomt?
2020-12-28 Är min arbetsgivare skyldig att ersätta sakskada på arbetsplatsen?
2020-12-28 Jämkning av skadestånd
2020-12-05 Olagligt att fota anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (88312)