Måste man betala skatt i Sverige när man arbetat i tre år utomlands?

FRÅGA
Hej! En svensk medborgare som under tre år bott och arbetat och betalat skatt i Japan ska nästa år återflytta till Sverige. Hen har sparat en hel del pengar och vill ta med dem till Sverige. Ska pengarna beskattas även här? Hen har inte varit folkbokförd i Sverige under åren i Japan. Finns det någon gräns för hur mycket pengar man får ta med hit?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline. Jag ber om ursäkt för att svaret blev ganska långt.

Skatteskyldighet när man flyttar utomlands:
Frågan du undrar över regleras i Inkomstskattelagen som förkortas IL.
Det finns två olika typer av skattskyldighet i svensk skatterätt. Man kan vara antingen obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig. De flesta är obegränsat skattskyldig och jag ska förklara varför längre ner. Jag vet för övrigt inget om Japans skattesatser, men för sakens skull utgår jag ifrån att de är lägre än Sveriges i din väns fall eftersom det oftast är så.

Kan man dubbelbeskattas av olika länder?
Ja, man kan behöva betala skatt i både Japan och Sverige.
De flesta länder har dock dubbelbeskattningsavtal för att undvika problem av den här typen för privatpersoner. Om exempelvis Japan kräver 30 % i skatt som standard och Sverige kräver 33 % så kommer det svenska skatteverket faktiskt bara kräva ut 3 % om systemet fungerar som det skall eftersom 33 % då anses vara maximalbeskattningen som kan ske. Helst vill man ju dock även undvika det och den här typen av reglering är såpass komplicerad att jag inte går in på det här. Dubbelbeskattningsavtalet finns här. Någon enkel läsning är det dock inte och jag kommer därför inte gå in djupare på det eftersom det är extremt tekniskt, istället återgår vi till det svenska systemet.

Obegränsat skattskyldig
Huvudregeln i svensk skatterätt är att man är obegränsat skattskyldig i Sverige om man bor och arbetar här, om man stadigvarande vistas här eller om man har "väsentlig anknytning" hit. Om detta är fallet, vilket det är för de flesta personer så är man alltså "obegränsat skattskyldig för sina inkomster både i Sverige och utomlands". IL 3:3 och 3:8. Ofta är det "väsentlig anknytning till Sverige" som gör att folk som flyttar utomlands fortfarande skall betala skatt i Sverige. Att ha ett åretruntboende i Sverige innebär att man har väsentlig anknytning, att ha en sommarstuga innebär inte väsentlig anknytning. Det hela är väldigt beroende på det enskilda fallet och Skatteverket har en del information om det här.

Det finns dock en regel i IL 3:9 som gör att en person som är obegränsat skattskyldig och som arbetar utomlands ändå kan slippa att betala skatt i Sverige. Det finns två varianter av detta undantag som kallas för sexmånadersregeln och för ettårsregeln. Ettårsregeln är den mest fördelaktiga av dessa två och förhoppningsvis en som kan tillämpas här.

Om man varit utomlands i ett år och fått lön från någon annan än svenska staten och liknande så behöver man inte betala skatt för dessa i Sverige om man inte varit hemma i Sverige mer än 72 dagar under året. Har man varit hemma fler dagar så gäller inte längre ettårsregeln.

Detta innebär alltså att om din vän varit i Japan hela tiden under dessa tre åren så skall hen inte beskattas i Sverige för de inkomster hen haft. Om det däremot är så att personen under något av åren varit hemma mer än 72 dagar så kan det året beskattas i Sverige samtidigt som de andra två åren inte beskattas i Sverige. Förhoppningsvis leder dock dubbelbeskattningsavtalet till att det som sagt var inte dras mer skatt än vad som varit maximal skatt i det högst beskattade landet...

Begränsat skattskyldig:
Det finns även "begränsad skattskyldighet" där man bara betalar vissa skatter i Sverige även om man faktiskt bor utomlands. Det här är helt enkelt den kategorin som gäller för alla som inte är obegränsat skattskyldiga. Vilka skatter denna kategorin skall betala framgår av IL 3:18. Det kan dock vara svårt att hamna i denna kategorin och det är dessutom så att din vän skall bevisa för skatteverket att hen skall hamna i denna kategori, skatteverket behöver inte bevisa något alls vilket gör det hela svårt.

Mitt råd gällande skatten:
Jag kan ge mina råd i nummerordning efter vad som är mest fördelaktigt för din vän så som jag ser det.
1. Hävda att ettårsregeln är tillämplig i full omfattning på alla tre åren som arbetet i Japan ägt rum. Då skall inte inkomsterna beskattas i Sverige alls.
2. Om ettårsregeln inte godtas för alla år bör det iallafall godtas för några av åren för att undvika dubbelbeskattning alla tre åren.
3. Hävda begränsad skattskyldighet. Det här skulle också innebära att ingen beskattning sker, men det är svårare att bevisa än ettårsregeln och kommer antagligen inte lyckas eftersom din vän antagligen har väsentlig anknytning till Sverige trots tre år i Japan...
4. Godta obegränsad skattskyldighet men var noga med att dubbelbeskattningsavtalet tillämpas så att minimalt med skatt behöver betalas i Sverige.

Gällande pengarna:
För införsel av pengar i form av kontanter och andra typer av värdepapper krävs anmälan till Tullverket om pengarna kommer från en stat utanför EU. Mer information finns här.
En banköverföring av betalmedel innefattar inte denna typ av anmälan så vitt jag förstår. Däremot kan det vara så att banken i sig kan bli fundersamma på stora överföringar i deras arbete mot penningtvätt och annan brottslighet. Därför rekommenderar jag helt enkelt att personen tar kontakt med sin bank för att kontrollera med dem.

Behöver du vidare hjälp med skattefrågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Fick du svar på din fråga?