FrågaPROCESSRÄTTRättegångskostnader19/06/2022

Måste man betala rättegångskostnaderna fast man överklagar domen?

Jag har "förlorat" en tvist i domstol, där motparten krävt ombudskostnader. Tingsrätten har skickat ut "Slutligt beslut". Ombudet kräver omedelbar betalning, annars hotar ombudet med Kronofogden. Jag har på mig fram till 20 juni att överklaga till Svea Hovrätt. Fråga: förfaller rättegångskostnader till betalning INNAN Svea Hovrätt tagit ställning till prövningstillstånd eller inte?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Som jag har förstått din fråga så har du blivit dömd att betala rättegångskostnader i en dom från tingsrätten. Din motparts ombud kräver dig nu på ersättning för rättegångskostnaderna. Motparten hotar även med att vända sig till Kronofogden om du inte betalar. Det du undrar är därför om du kan vara skyldig att betala för rättegångskostnaderna före Hovrätten tar ställning till om du får prövningstillstånd om du skulle välja att överklaga domen. 

Det korta svaret är ja. Även fast du väljer att överklaga domen så är du skyldig att betala för rättegångskostnaderna före Hovrätten beslutar om prövningstillstånd. Eftersom ombudet har sagt att den kommer att vända sig till Kronofogden om du inte betalar så kan det vara en bra idé för dig att göra en begäran om att nedsätta din skuld hos Kronofogden. En nedsättning innebär att du betalar summan på skulden till Kronofogden. Kronofogden kommer då inte att utmäta dig för skulden före det kommer en dom som har vunnit laga kraft. Laga kraft innebär att tiden för att överklaga en dom har gått ut. Beroende på utfallet efter en eventuell överklagan kommer sedan de nedsatta pengarna att betalas till dig eller ombudet. Du hittar mer information om nedsättning på Kronofogdens hemsida (https://kronofogden.se/nagon-har-ett-krav-mot-dig/kravet-ar-faststallt---du-ska-betala-eller-gora-nagot/betala-en-skuld/undvik-utmatning-genom-nedsattning). 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. 

Edvin StrandfältRådgivare