Måste man betala för en sak som går sönder av en olyckshändelse?

2017-12-16 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Vi har råkat ut för en situation där det skedde en olycka med en TV, den har gått sönder utan vare sig uppsåt eller oaktsamhet.bär vi ersättningskyldiga i det här fallet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret beror lite på i vilken typ av sammanhang som den här olyckan händer. Jag ska ge lite olika exempel på hur man kan bli ersättningsskyldig i olika situationer. Om inget passar in i ditt fall får du gärna ställa en till fråga.

Grundläggande regel om skadeståndsansvar

De grundläggande reglerna för skadestånd när man orsakar en sakskada (t. ex. när man har sönder en TV) hittar man i skadeståndslagen (SkL). Utgångspunkten är att man ska ersätta skador man orsakar på saker om man varit oaktsam eller haft uppsåt att skada saken (SkL 2 kap. 1 §). Har du t. ex. varit hemma hos en kompis och råkat ha sönder någonting som kompisen äger kan den här regeln bli aktuell.

Arbetsgivares ansvar för anställd

Är man arbetsgivare och någon anställd orsakar en sakskada genom fel eller försummelse när de är i tjänst måste man ersätta den skadan (SkL 3 kap. 1 §). Det finns ett litet utrymme för undantag från arbetsgivarens ansvar i såna situationer, men det gäller i princip bara när arbetstagaren agerat så ansvarslöst eller gjort sig skyldig till ett så grovt fel att det inte är rimligt att arbetsgivaren tar något ansvar (SkL 4 kap. 1 §).

Inom ramen för ett köpeavtal

Om det gäller ett köp av en TV och TV:n skadas under t. ex. transport eller liknande kan vissa regler om skadeansvar i köplagen (KöpL) och andra regler som handlar om tjänster och köp bli tillämpliga. Då blir det lite olika utfall beroende på omständigheterna, men man kan säga generellt att man blir ersättningsskyldig under tiden som man bär risken för varan. Säljaren bär ofta risken för varan tills köparen har hämtat den eller vid köpet om det är ett transportköp (KöpL 12 §). Men detta kan också bero på köpeavtalets villkor.

Avtalsreglerat skadestånd i andra fall

Sist kan nämnas att man kan avtala om ansvaret för skador på saker när man t. ex. ska ta ansvar för en sak åt någon annan tillfälligt. Då kan man dels avtala om under vilka omständigheter man blir ersättningsskyldig, vilka typer av skador man ska ersätta och hur mycket man kan behöva betala.

Sammanfattning

Om TV:n har gått sönder i en privat situation som inte hade med ett anställningsförhållande, köp eller annan avtalssituation att göra blir man alltså inte ersättningsskyldig när det saknas uppsåt eller oaktsamhet. I avtalssituationer kan det bli annorlunda och man kan behöva ta större ansvar enligt lag eller villkoren i ett avtal.

Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga. Om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga till oss med mer omständigheter.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (671)
2021-11-29 Ersättning vid skada på gymmet
2021-11-10 Ränta på skadestånd och möjligheten att undanta arv från utmätning
2021-10-04 Rätt till ersättning på grund av buller och andra störningar
2021-09-30 Skadestånd vid förstörd vara i butik

Alla besvarade frågor (97479)