Måste man betala en fordran ett försäkringsbolag redan betalat?

Hej, för 1,5 år sedan var min son med om en trafikolycka då han cyklade rakt över en väg och körde in i en kommande bil. Sonens cykel blev förstörd och bilen fick en buckla på bakskärmen. Föraren till bilen anmälde skadan till sitt försäkringsbolag och skadan är reparerad. Idag kom ett skadeståndsanspråk från bilförarens försäkringsbolag där de kräver sonen på 27 500 kronor. Min son var vid tillfället 11 år då olyckan skedde. Hur går vi tillväga? Kommer vi att behöva betala detta. Bilföraren vill dessutom ha 6000 kronor av oss som denne fick lägga på självrisk. Vi har själva vila hemförsäkring.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till oss på Lawline!

Enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen ska den som orsakat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet ersätta skadan. Försäkringsbolag funkar så att de betalar skadan för den skadelidande och tar över fordran på skadevållaren. Alltså ska en skadevållare betala till försäkringsbolaget istället. Nu vet jag inte exakt vad som ingår i er egna hemförsäkring, men försäkringar kan täcka även ert skadevållande, mot en självrisk. Alltså att ni betalar en självrisk till ert försäkringsbolag som betalar förarens försäkringsbolag på de 27 500 kr.

En grundprincip i skadeståndsrätten är att man ska försättas i samma situation som om skadan aldrig hade hänt, i och med att skadan var 27 500 men föraren var tvungen att betala 6 000 så är han inte försatt i samma situation som om skadan aldrig hade hänt, och kan då kräva er på de 6 000 kr i och med att det är den skadan som har uppstått för föraren. Även denna självrisk kan täckas av er försäkring.

Sammanfattningsvis så borde er försäkring täcka kostnaden på 27 500 och självrisken ni krävs på 6 000 kr. Ert försäkringsbolag kan själva ta ut en självrisk för detta. Mycket beror på vad som ingår i ert försäkringsavtal och jag rekommenderar att ni kontaktar ert försäkringsbolag snarast.

Hoppas det här hjälpte!

David ZandianRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”