Måste man betala även om tidningen inte kommer?

FRÅGA
En dagstidning har endast 1-årsprenumeration som val. Antingen betalar man ett engångsbelopp eller delar upp det i 12 månatliga inbetalningar. Om tidningen går i konkurs och slutar att komma ut måste man fortsätta betala in resterande månadsbelopp?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I köplagen finns det något som heter stoppningsrätt (61 §). Det innebär att en avtalspart kan hålla inne sin prestation (betalningen i det här fallet) om det finns fog för att anta att motparten inte kan fullgöra sin förpliktelse. Det ses då inte heller som ett avtalsbrott att inte betala. Är det så att tidningen är försatt i konkurs och inte levererar tidningen så uppstår stoppningsrätt.

Köplagen går att använda direkt om prenumeranten är en näringsidkare. Motsvarande regel finns inte i konsumentköplagen men om prenumeranten är en konsument kan köplagens regel användas i överförd mening, en så kallad analogi. Analogier är emellertid inte direkt tvingande. En annan möjlig analogi kan vara från 29 § konsumenttjänstlagen där det finns en bestämmelse som ger konsumenten rätt att häva avtalet vid väsentligt avtalsbrott.

Sammanfattningsvis finns det alltså inte något hinder att hålla inne med betalningen.

Med vänliga hälsningar,

Oskar Jansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (122)
2021-07-26 Vad kan jag få för ränta vid försenad betalning?
2021-07-18 Får säljaren avstå från att sälja varan trots överenskommelse?
2021-05-29 Göra påföljder gällande vid avtalsbrott
2021-05-10 Vad gäller vid auktionsfirmans avtalsbrott?

Alla besvarade frågor (94335)