Måste man berätta om graviditet innan man blir anställd?

2017-12-18 i Övrigt
FRÅGA
Hej!Jag är arbetssökande just nu och har dessutom precis fått veta att jag är gravid (i vecka 5). Hur ska jag göra om jag får jobb nu? Måste jag meddela arbetsgivaren att jag är gravid innan jag skriver på anställningsavtal? Eller får jag skriva på utan att säga något om graviditeten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I anställningssituationer har arbetsgivaren en frågerätt och arbetstagaren en upplysningsplikt. Mer specifikt innebär detta att det i svensk rätt inte finns någon begränsning av vad arbetsgivaren får fråga om på en arbetsintervju. Det anses dock strida mot god sed, men är inte otillåtet, att ställa irrelevanta frågor om personliga förhållanden. Vidare är arbetstagaren som utgångspunkt skyldig att svara sanningsenligt på arbetsgivarens frågor. I praktiken kan arbetstagaren dock inte straffas för vilseledande svar på frågor som ur allmänt synsätt kan hållas hemliga (exempelvis en graviditet). Det enda en arbetstagare inte får ljuga om är alltså förutsättningar som är nödvändiga för möjligheten att utföra arbetet.

Utöver arbetsgivarens frågerätt har arbetstagaren en självständig upplysningsplikt. Denna omfattar sådana omständigheter som har direkt betydelse för arbetstagarens möjligheter att utföra arbetet (brott mot detta kan vara saklig grund för uppsägning). Tvärtom har arbetstagaren alltså ingen skyldighet att upplysa om sådant som försvårar dennes möjligheter att få anställning men inte påverkar möjligheten att utföra arbetsuppgifterna.

Svaret på din fråga är alltså att du inte är skyldig att berätta om graviditeten innan du tar anställning. En graviditet är en sådant personligt omständighet som inte har någon relevans för din kompetens att utföra arbetet. Du har alltså ingen självständig upplysningsplikt och är enligt allmän uppfattning heller inte skyldig att svara sanningsenligt på en eventuell fråga från arbetsgivaren angående graviditet.

Tilläggas kan att det förhållande att du är gravid inte ger arbetsgivaren rätt att välja bort dig i en rekryteringsprocess. Skulle du berätta om graviditeten och arbetsgivaren därefter anställer någon annan med sämre meriter än dig, talar omständigheterna starkt för att du har du blivit direkt diskriminerad på grund av kön (graviditet anses kopplat till det kvinnliga könet) (1 kap 4 & 5 § diskrimineringslagen). Följden av detta blir inte att du kan tvinga till dig arbetet, men ger dig rätt till diskrimineringsersättning från arbetsgivaren (5 kap 1 § diskrimineringslagen).

Hoppas du fått svar på din fråga! Önskar dig stort lycka till med såväl arbete som graviditeten.

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97596)