Måste man berätta för sitt syskon att en gemensam förälder gått bort?

FRÅGA
Om jag inte delger min syster att mamma dött förrän efter begravningen, vad händer då. Min mors sista önskan var att min syster inte ska komma på begravningen.Jag ska givetvis inte ta något ur boet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har någon skyldighet att berätta för din syster att er mamma har gått bort.

Dödsbo

När en person dör bildas ett dödsbo som tar över personens tillgångar och skulder. Dödsbodelägare kan bland annat vara en efterlevande make eller arvingar. Dödsbodelägarna förvaltar dödsboet tillsammans och beslutar gemensamt vad som ska göras. Vilka som är dödsbodelägare fastställs dock först vid bouppteckningen.

Bouppteckning

En bouppteckning ska upprättas inom tre månader från dödsfallet och lämnas in till skatteverket senast en månad därefter. Bouppteckningen är en lista över tillgångar och skulder som den avlidne hade på dödsdagen och ska göras av två personer, så kallade bouppteckningsförrättare. Förrättaren får inte vara dödsbodelägare eller arvinge. Alla dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningsförrättningen men man har ingen skyldighet att delta.

Eftersom dödsbodelägarna fastställs först vid bouppteckningen måste någon tillfälligt ta hand om och vårda egendomen. Denna person tar hand om sådant som inte kan vänta tills bouppteckningen, exempelvis kontakta andra dödsbodelägare och ordna med begravningen. Ofta görs detta av den som bott tillsammans med den avlidne eller en arvinge.

Begravning

Begravning ska enligt begravningslagen ske inom en månad efter dödsfallet. Det betyder att begravningen kan hållas innan bouppteckningen. Alltså kan det vara så att din syster kallas till bouppteckningsförrättningen först efter att begravningen hållits.

Din fråga

Inledningsvis vill jag konstatera att du alltså inte har någon skyldighet att delge din syster om att er mamma gått bort före begravningen. Däremot är hon dödsbodelägare i er mammas dödsbo och ska därför meddelas om bouppteckningsförrättningen. Det händer alltså ingenting rent juridiskt om du låter bli att berätta om dödsfallet för din syster, men hon har rätt att delta i bouppteckningen.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (813)
2020-05-30 Kan barnbarn bli arvlösa?
2020-05-27 Hur ser jag till att min sambo kan sitta kvar i orubbat bo om jag avlider?
2020-05-21 Måste man betala skatt efter dödsbo?
2020-05-19 Skiftesman som räknat fel

Alla besvarade frågor (80630)