Måste man berätta för sin potentiella arbetsgivare om sitt kriminella förfluta?

2020-04-07 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hejsan!När jag var 15 år så åkte jag dit för ett mindre snatteri, en vara som kostade kanske mellan 50-150 kr.Nu har jag gått vidare till en intervju för att jobba som väktare. Då är min fråga, är detta något som kommer orsaka problem? Och är det något jag bör ta upp på intervjun?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Lag (1982:80) om anställningsskydd (Förkortat LAS) är tillämplig.

Enligt 7§ LAS så kan en arbetsgivare säga upp en arbetstagare om det finns saklig grund för uppsägningen. Att vilseleda sin (eventuella) arbetsgivare kan utgöra saklig grund. Detta vilseledandet kan exempelvis bestå i att arbetstagaren, vid en intervju, inte informerar arbetsgivaren om ett kriminellt förflutet.

Utgångspunkten är att en arbetssökande inte har upplysningsplikt om uppgifter som kan försvåra dennes möjlighet att få anställningen, men som inte påverkar dennes förmåga att utföra arbetet.

Det innebär att även om uppgiften om ditt förflutna kan leda till att du inte får anställningen, så har du ingen upplysningsplikt så länge omständigheten inte påverkar dina möjligheter att utföra arbetet. Ett exempel är om arbetssökanden blivit av med körkortet efter att den ansökt om ett jobb som chaufför. Då har denne naturligtvis en skyldighet att upplysa om det. En annan sak som du dock bör ha i åtanke är att du ska svara sanningsenligt på eventuella frågor din potentiella arbetsgivare ställer. Gör du inte det så kan sakliga skäl för uppsägning föreligga längre fram i tiden.

Eftersom jag inte vet mer om arbetsbeskrivningen och hur/var arbetet ska utföras blir det svårt att säga hur stor din upplysningsplikt är. Med tanke på att det var ett mindre brott som dessutom ligger långt bak i tiden är det troligen inte en omständighet som nödvändigtvis kräver att du själv tar upp det. Det är arbetsgivaren som ska ställa frågor och bygga sitt underlag för bedömningen av din lämplighet för anställningen.

Om din arbetsgivare frågar dig om du har ett kriminellt förflutet ska du dock svara uppriktigt och ärligt.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga, och välkomnar andra frågor du kan tänkas ha.

Vänliga hälsningar

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1802)
2020-11-29 Vad utgör en skälig konkurrensklausul?
2020-11-28 Vilken rätt till återanställning har en arbetstagare?
2020-11-28 Hur mycket av lönen dras av vid korttidspermittering?
2020-11-24 Omfattning på tjänst när tidsbegränsad anställning övergår till tillsvidareanställning

Alla besvarade frågor (86736)