Måste man befinna sig på brottsplats för att göra sig skyldig till brott?

2016-01-17 i Bevis och bevisning
FRÅGA
HejMåste en Åklagare i alla brottmål kunna bevisa att en misstänkt var på eller i närheten av brottsplatsen när brottet skedde?Om inte, i vilka fall behöver åklagare inte bevisa detta?Vad räknas som "i närheten"?Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga handlar om åtal och detta regleras huvudsakligen i rättegångsbalken (RB) 45 kap. När åklagare väcker åtal mot en person och påstår att denne har begått ett brott skickar åklagaren en s.k. stämningsansökan till domstolen. Stämningsansökan skall innehålla en gärningsbeskrivning dvs. en redogörelse där det beskrivs vilken brottslig gärning som personen ifråga påstås vara skyldig till. Gärningsbeskrivningen är ”ramen” för rättegången och det är därför mycket viktigt att den brottsliga gärningen är individualiserad – dvs. att man kan ”peka ut” en viss händelse samt att man kan ange ”tid och rum” för gärningen. Detta framgår av RB 45:4 p.3. Det är alltså gärningen i gärningsbeskrivningen som åklagaren skall bevisa - detta gäller för alla brott.

Jag kan inte ge dig ett generellt svar på huruvida en misstänkt måste befunnit sig på brottsplatsen eller inte för att göra sig skyldig till brott eftersom det beror på vad det är för brott som den misstänkte påstås vara skyldig till. Exempelvis är det svårt att göra sig skyldig till misshandel (brottsbalken (BrB) 3:5) om du inte varit i fysisk kontakt med offret medan exempelvis bedrägeri (BrB 9:1) kan begås via internet. Dessutom kan alla som medverkar till brott ex. genom att ”hjälpa till” när ett brott skall begås göra sig skyldiga till ett speciellt brott som kallas ”medhjälp till brott”, se BrB 23:4. Medhjälp till brott kan man alltså göra sig skyldig till redan innan ”huvudbrottet” faktiskt genomförs och på en helt annan plats än själva brottsplatsen för ”huvudbrottet”.

Sammanfattningsvis, åklagaren skall i gärningsbeskrivningen ange ”tid och rum” för den påstådda brottsliga gärningen och det är denna gärning som åklagaren skall bevisa. Huruvida personen måste befunnit sig på brottsplatsen eller i närheten av brottsplatsen, för att göra sig skyldig till brott beror på vad det är för brott som åklagaren påstår har blivit begånget.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Isabel Ekström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (347)
2020-12-04 Beslag - Förverkande - Vad gäller?
2020-12-01 Blir utvecklingsstördas utsagor betrodda i rättssalen?
2020-11-30 är bevisning som läckt värdelös i domstol?
2020-11-30 Hur kan jag bevisa att jag inte haft mobilen i handen medan jag kör?

Alla besvarade frågor (86944)