FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut30/06/2018

Måste man återställa marken efter man bortför en anläggning som är avsedd för servitut?

Vår granne har ett officialservitut på att ha sin trekammarbrunn på vår tomt. Den nämnda trekammarbrunnen ska nu tas ur bruk och avvecklas. Vi vill då att grannen ska sluttömma, besiktiga och av säkerhetsskäl fylla brunnen med massor eller grus, för att förhindra att brunnen imploderar och utgör en risk. Har vi rätt att kräva detta av henne?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlas utifrån 14 kapitlet jordabalken (JB), som rör frågor om servitut.

Först ska jag klarlägga några begrepp. Din granne äger den härskande fastigheten då han nyttjar en del av din fastighet och du äger den tjänande fastigheten som låter den härskande fastigheten utnyttja en del av din fastighet.

Om den härskande fastigheten (din granne) bortför byggnad eller annan anläggning som är avsedd för servitutet från de tjänande fastigheten, så åligger det henne att återställa marken i bra skick. Då jag antar att servitutet kommer att upphävas så är din granne även skyldig att föra bort brunnen inom ett år. Om din granne inte skulle göra det så skulle brunnen tillhöra er (14 kapitlet 13 § JB).

Det har diskuterats i proposition till den ovan nämnda paragrafen att den härskande fastigheten skulle även kunna bli ersättningsskyldig för återställande av marken trotts att anläggningen skulle tillfalla er.

Mitt svar är alltså att din granne är skyldig att återställa marken.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexander Garin FolkegårdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000