Måste kunden visa upp kvitto och/eller legitimation vid reklamation av vara i butik?

2019-08-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Vad gäller vid handel med varor, tex. skor, kläder etc. Vad gäller vid återtag om kunden är missnöjd med denna vara kunden köpt? Måste kunden visa legitimation, eller räcker det med kvitto? Finns det någon prisgräns så att kunden måste kunna visa ID-Handling eller kan man per automatik göra ett återtag till butik? Hälsningar Alfons
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att situationen du undrar över rör en kund som köper något av ett företag, varefter kunden blir missnöjd med varan och vill göra en så kallad reklamation. En reklamation innebär att kunden klagar till företaget angående varans skick eller dylikt. Den lag som blir aktuell för denna situation är konsumentköplagen.

Varken i konsumentköplagen eller annan lag finns det någon regel som kräver att kunden behöver visa upp kvitto när hen reklamerar en vara. Det kan dock vara en fördel att ha ett kvitto då kunden måste kunna bevisa att hen har köpt en viss vara i en viss butik, vid en viss tidpunkt och till ett visst pris. Ofta kan det räcka med ett kontoutdrag men om kunden köpt flera saker i samma butik så kan hen inte bevisa priset genom kontoutdraget varför kvitto är att föredra om en vill vara på den säkra sidan.

Vad gäller legitimation så finns det inget lagstöd för krav på uppvisande av legitimation heller. I Sverige har vi dock en stark avtalsfrihet vilket gör att företag har möjlighet att ställa upp egna villkor då de ingår avtal med kunder. Tillika har kunder ett starkt skydd i form av det så kallade konsumentskyddet. Detta gör att ett eventuellt krav på uppvisande av legitimation skulle kunna ses som oskäligt, särskilt om det inte finns något rimligt motiv bakom.

Sammanfattningsvis så räcker det generellt med uppvisande av kvitto om du vill göra en reklamation i butik. Alla butiker har dock olika villkor vad gäller reklamation av vara varför det kan vara bra att läsa på vad den aktuella butiken ställer upp för villkor innan du reklamerar varan. Om du vill läsa mer om reklamation och regler kring detta finns det mycket bra information på Konsumentverkets konsumentanpassade hemsida.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1004)
2020-05-30 Fråga om tillgodokvittons giltighetstid
2020-05-29 Jag är missnöjd med en dyr säng jag köpte - vem ska jag vända mig till?
2020-05-29 Uppenbart felaktigt pris
2020-05-27 Hur lång tid har säljaren på sig att avhjälpa felet?

Alla besvarade frågor (80495)