Måste jag visa upp Coronatest för min arbetsgivare?

2021-04-18 i Övrigt
FRÅGA
Covidtesten som nu ska tas högt och lågt medför ju i grund och botten att man tar prov från kroppen och sedan skickar dessa på analys. Alltså skulle man kunna kalla det för en kroppsbesiktning. Merparten av gångerna gör man ju detta frivilligt men jag har nu en svägerska som inte får komma på jobbet innan hon kan visa 1 negativt test. Det känns som att detta kan betraktas som en gråzon då vederbörande inte är misstänkt för ett brott men ändå i grund och botten blir beordrad att lämna testet. Hur ser man på det där?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Coronatest är i sig en ganska ny företeelse och det finns inget säkert svar kring hur rättsläget ser ut eller hur en domstol skulle bedöma en arbetsgivares krav i förhållande till arbetstagarens intresse. Professorer och andra kunniga inom arbetsrätt har skrivit och argumenterat kring hur arbetsrätten kommer tolka Coronapandemin och olika frågeställningar.

Som nämnt finns det inget säkert svar på din fråga men jag ska ändå ge dig lite vägledning kring generella principer och hur ni kan gå till väga.

Generella principer

Arbetsgivare har genom det som kallas arbetsledningsrätt rätt att vidta vissa kontrollåtgärder. Det ligger i arbetsgivarens intresse att ha kontroll över verksamheten medan arbetstagare vill värna sin personliga integritet.

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) är Europarådets konvention om mänskliga rättigheter som också gäller som svensk lag.

Artikel 8 EKMR stadgar rätten till privatliv. Det är bara staten som måste följa EKMR men staten har ett ansvar att se till så att arbetsgivare inte kränker arbetstagares rättigheter enligt EKMR. Det är därför inte troligt att en arbetsgivare kan vidta åtgärder som strider mot artikel 8 EKMR och om en arbetsgivare vidtar sådana åtgärder är det möjligt att arbetsdomstolen (AD) sätter ned foten och meddelar att sådana åtgärder inte är acceptabla.

För att inskränka artikel 8 EKMR måste det enligt en tidigare dom i AD 1997 nr 29 ske en bedömning utifrån omständigheterna i det konkreta fallet. Gällande Corona/Covid-19 så rör det sig om en sjukdom som är klassad som allmänfarlig och smittsam enligt smittskyddslagen. Arbetsgivarens kontrollintresse kan därför sägas vara ganska starkt.

För att kunna göra en konkret bedömning måste hänsyn tas till bland annat vilken typ av arbetsplats det är, vilka arbetsuppgifter och om det är en privat eller offentlig arbetsgivare.


I ditt fall
Sammanfattningsvis går det alltså inte att dra några säkra slutsatser kring vad som gäller. Jag råder er därför att försöka ha en dialog med arbetsgivaren för att hitta en lösning som fungerar för alla parter och om det inte fungerar så är mitt tips att kontakta ert fackförbund för vidare rådgivning.


Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Daniel Högström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1954)
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?
2021-10-01 Får arbetsgivaren anordna hemgångskontroller?

Alla besvarade frågor (96402)