Måste jag uppge vem som var förare av min bil?

2018-09-19 i Förundersökning
FRÅGA
Hej!Jag har fått anmodan ifrån Polismyndigheten att uppge vem som var förare av min bil som fångats av fartkamera. De skriver att detta görs med stöd av 23 kap. 6 § rättegångsbalken och 8 § förundersöknings-kungörelsen (1947:948). Jag har även läst att det inte finns någon lag om angiveri i Sverige. Jag undrar vad som händer ifall jag inte uppger förarens uppgifter? Har jag något ansvar? Får jag böter isåfall? Eller vad kommer hända?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skyldigheten att låta sig förhöras
23 kap. 6 § rättegångsbalken (förkortning RB) anger följande:
Under förundersökningen må förhör hållas med envar, som antages kunna lämna upplysning av betydelse för utredningen.

Att underkasta sig förhör är en allmän skyldighet, och paragrafen är tillämplig gentemot både misstänkta och övriga personer. Skyldigheten att komma till ett planerat förhör är sanktionerad (genom bestämmelserna om medtagande, hämtning och vite, se 23 kap. 6 a-8 §§ RB). Däremot innebär inte detta någon skyldighet att faktiskt yttra sig. Om man vägrar att yttra sig, saknas det alltså sanktioner mot detta.

Skriftlig berättelse istället för förhör
I 8 § förundersökningskungörelsen (förkortning FUK) anges:
I stället för att förhör hålles må skriftlig berättelse infordras.

Enligt ett uttalande från Justitieombudsmannen (JO) lämpar sig detta alternativ bara under vissa speciella omständigheter; exempelvis enklare trafikbrott, som i ditt fall. Huvudregeln är dock att vanliga förhör ska hållas.

Vad händer om du inte uppger förarens uppgifter?
Som nämnt ovan finns det ingen skyldighet att yttra sig i ett förhör. Du behöver inte svara på några frågor om du inte vill. Detsamma borde gälla i detta fall, när du nu blir ombedd att skicka in en skriftlig berättelse. Däremot finns det (återigen, som nämnt ovan) sanktioner kopplade till vägran att dyka upp vid ett förhör; se bland annat 23 kap. 6 a § RB som anger att den som ska höras får kallas att infinna sig vid vite (om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet).

Frågan är då hur detta ska översättas till en skriftlig berättelse. Sannolikt behöver du inte göra annat än att svara att du inte kan/vill uppge vem som satt som förare i ditt fordon. De kommer kanske kalla in dig på ett sedvanligt förhör med anledning av ett sådant svar, på vilket du bör dyka upp - men som sagt, du behöver fortfarande inte yttra dig i sak.

Sammanfattningsvis: Nej, du har ingen skyldighet att ange vem som satt framför ratten och du kommer inte få några böter om du väljer att inte uppge detta. Däremot bör du svara något på Polismyndighetens förfrågan, och blir du kallad till ett muntligt förhör bör du dyka upp eftersom att det är en skyldighet enligt lag.

Tveka inte att kommentera nedan om du har några fler frågor!

Vänligen,

Sandra Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll