FrågaARBETSRÄTTSemester och semesterersättning 08/09/2020

Måste jag ta ut mina sparade semesterdagar?

Hej!

I mitt anställningsavtal står att jag har 35 semesterdagar och att hela semestern ska tas ut årligen och att semesterersättning ingår i och betalas ut månatligen som en del av den fasta lönen. Är detta juridiskt rätt? När jag läser semesterlagen så tolkar jag det som att jag har rätt att spara semester och borde få semesterersättning.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall det är 1) möjligt att spara semesterdagar och 2) hur semesterersättningen räknas.

Rätt att spara semesterdagar:
Du har rätt att spara en del av din betalda semester för att kunna ta ut den senare. Reglerna kan vara lite olika i semesterlagen och i kollektivavtal. Semesterlagen ger dig rätt till 25 semesterdagar per år (4 § semesterlagen). En arbetstagare har enligt 18 § semesterlagenrätt att spara överskjutande dagar utöver de 20 som årligen ska förläggas. Detta innebär alltså att de överskjutande 5 semesterdagarna kan sparas. Så om man har fler än 25 semesterdagar kan man tillsammans med arbetsgivaren komma överens om att spara fler än dessa fem dagar (men inte längre än 5 år om inte du och din arbetsgivare kommit överens om annat). Det är alltså ingen lagstadgad rätt att få spara semesterdagar, utan en förmån som din arbetsgivare i vissa fall kan erbjuda.

Hur semesterersättningen räknas:
Jag tolkar det som att du har en fast och regelbunden månadslön utan rörliga lönedelar. Ifall du har arbetat i samma omfattning hela det semestergrundande året så ska din semesterlön beräknas enligt sammalöneregeln (16 § semesterlagen).

Alltså; din aktuella månadslön + eventuella fasta lönetillägg (om du har det) + ett dagligt semestertillägg (16a § första stycket semesterlagen). Semestertillägget är en procentsats av din månadslön. Hur stor procentsatsen blir beror på vilket kollektivavtal man har (16a § andra stycket semesterlagen). Med uppgifter om din månadslön och ditt kollektivavtals (om du har ett sådant) procentsats för semestertillägg kan du alltså räkna ut hur mycket semesterlön du borde få ut.

Vad du kan göra nu:
Till att börja med bör du kunna begära att få en redogörelse av din arbetsgivare hur de räknar ut din lön och på vilken lön de grundar semesterersättningen på. Om du är fackligt ansluten kan du även ställa frågor till dem. Jag hoppas att du har fått svar på dina funderingar, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Med vänlig hälsning,

Olivia ViklundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?