Måste jag ta ut 4 veckors semester under sommaren?

FRÅGA
Hej. Har min arbetsgivare rätt att tvinga mig att ta ut 4veckors semester under sommarens semester period? Jag vill endast ta ut 3, men hon säger att hon har rätt att tvinga mig att ta ut 4
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring semester hittar du i Semesterlagen (SemL).

Huvudregeln är att semesterledigheten ska förläggas så att arbetstagaren är ledig under en period av minst 4 veckor under juni-augusti (12 § SemL). Andra regler kan dock gälla om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal eller om ni genom avtal kommit överens om något annat (2 a § SemL).

Som arbetstagare har du rätt till ett visst inflytande över ledighetens förläggning, vilket kan ske genom att du antingen företräds av en förhandlingsberättigad organisation eller genom att arbetsgivaren samråder med dig om ledighetens förläggning (10 § andra stycket SemL).

Om ni inte kommer överens om hur semestern ska förläggas är det dock arbetsgivaren som bestämmer, om inte annat avtalats (11 § SemL).

Sammanfattning

Om du och din arbetsgivare inte kommer överens om hur din semester under sommaren ska förläggas är det i slutändan din arbetsgivare som kommer att bestämma. Det innebär att din arbetsgivare har rätt att tvinga dig att ta ut 4 veckors sammanhängande semester under juni-augusti, om inte annat har avtalats genom kollektivavtal eller annat avtal.

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Fick du svar på din fråga?