Måste jag stå för rättegångskostnaderna (brottmål)?

FRÅGA
3 st civil väktare tog tag i min arm när jag lämnade matbutiken och bad om att få se i min väska. Där i hade jag mat till värde av 45 kronor. De påstod under hela tiden att de hade mig på film där jag lagt ner massa mat i väskan. De tog mig till ett rum och tog alla sakerna ur min väska. Polis kom till platsen och jag nekade till brott. De påstod under hela tiden att de sett mig på film lägga ner all mat i väskan bland drickorna, vilket fick mig att skratta då vi inte ens hade gått där. Så jag vet att det är en lögn. Jag nekade till brott men undrar nu vad som kan hända nu? De sa till mig att om jag blir dömd så kommer jag få betala alla rättskostnaderna. Vad kan det ligga på? Jag har ingen inkomst. Och jag är inte dömd sen tidigare. De säger att de har mig på film somsagt men vägrade visa mig när jag bad om det, och berättade för mig att väktarnas ord väger tungt för dom.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt om rättegångskostnader
Som huvudregel gäller att den som döms för brott ska ersätta staten för den offentlige försvararens kostnadsräkning (31 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken), dock begränsas ersättningsskyldigheten enligt andra, tredje och fjärde stycket i samma paragraf. Av paragrafens fjärde stycke framgår det att ersättningsskyldigheten kan sättas ned helt eller delvis, rätten tar i sådana fall hänsyn till den tilltalades personliga och ekonomiska förhållanden. Exakt hur mycket de slutliga rättegångskostnaderna kan landa på är svårt för mig att besvara, det finns inget generellt belopp utan det beror helt och hållet på hur många timmar försvararen har lagt ned på målet.

Din situation
För att ersättningsskyldighet öht ska komma på tal så krävs det att man döms av tingsrätten, dvs att man "förlorar" rättegången. Ifall videoklippet är ett påhitt som du säger så kommer det inte kunna läggas till grund för en fällande dom, och således är din skyldighet att stå för rättegångskostnaderna i princip utesluten. Av omständigheterna du anger låter det inte ens troligt att en åklagare skulle väcka åtal. När det rör snatteri från en matbutik brukar det i regel rubriceras som ringa stöld enligt 8 kap. 2 § brottsbalken. Eftersom påföljden av ringa stöld oftast leder till böter så är det inte alltid nödvändigt att målet avgörs i rättegång (45 kap. 10 a § rättegångsbalken). I vissa fall kan åklagaren besluta om strafföreläggande istället för att väcka åtal, vilket innebär att åklagaren beslutar om ett bötesstraff som den tilltalade får godkänna (48 kap. 2 § RB).

Sammanfattningsvis
Av omständigheterna du anger så låter det inte troligt att en åklagare skulle väcka åtal, det krävs nämligen att bevisningen är så stark att den kan läggas till grund för en fällande dom för att en åklagare ska göra det. Om åklagaren ändå skulle väcka åtal så vore ett strafföreläggande troligtvis mest aktuellt, vilket inte föranleder några rättegångskostnader öht.

Jag hoppas att du har fått svar på dina funderingar och känner mer klarhet i situationen, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Med vänlig hälsning,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (241)
2021-04-17 Borde jag gå till domstol efter ett beslut från ARN?
2021-04-09 betala rättegångskostnader i brottmål?
2021-02-21 Kan målsägande behöva betala rättegångskostnader?
2021-02-14 Indrivning av rättegångskostnader

Alla besvarade frågor (92184)