Måste jag söka lagfart för min fastighet?

2019-09-27 i Fastighet
FRÅGA
Hej! Jag undrar om det går att skriva ett bindande kontrakt för en fastighet där man betalar och gör klart för sig men inte skriver över fastigheten. Utan att detta kan ske i framtiden, säg ungefär 10-15 år fram?
SVAR

Hej,

Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline! Jag tolkar din fråga som att du vill köpa en fastighet men inte söka lagfart för den. Nedan kommer jag redogöra för hur jag ser på saken.

Inledningsvis konstaterar jag att du måste söka lagfart för din fastighet inom 3 månader efter köpet, se Jordabalken 20 kap 2 §. Gör du inte det så riskerar du viten från Lantmäteriet, vilket betyder att du kommer bli betalningsskyldig, se Jordabalken 20 kap 3 §.

Om du inte har lagfart så riskerar du också att bli av med fastigheten genom att någon annan köper den och skaffar lagfart, se Jordabalken 17 kap 1 §. Skulle det hända så får du rikta skadeståndsanspråk mot den som sålde fastigheten, vilket är väldigt jobbigt. Lagfart är alltså till för att skydda dig från att exempelvis en säljare ska sälja fastigheten flera gånger till olika personer.

Sammanfattningsvis så måste mitt råd i detta fall vara att du köper fastigheten och sedan söker lagfart. Annars riskerar du viten och andra problem som kan uppstå till följd av utebliven lagfart.

Hoppas detta har varit till hjälp!

Vänligen,

David Gardell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (491)
2020-07-10 Fast egendom
2020-07-09 Vad finns det att göra åt störande granne när man bor i hus?
2020-07-01 Vad händer med en nyttjanderätt vid fastighetens övergång?
2020-06-30 Får en granne såga ned träd eller buskar på min tomt?

Alla besvarade frågor (81856)