Måste jag skriva flera framtidsfullmakter

2019-11-07 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Jag vill ställa ut en framtidsfullmakt på mina tre barn. Måste jag då skriva tre olika fullmakter med samma innehåll, en till var och en?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En framtidsfullmakt börjar gälla först då du inte längre kan ta hand om dina angelägenheter och är fysiskt eller psykiskt sjukt eller liknande. Om du ställer en sådan fullmakt till flera personer är det viktigt att du beskriver deras olika uppdrag eller att du utser dem i viss turordning. Vill du att den ska gälla dem alla med samma behörighet kan behöver du ange detta, det vill säga om de måste agera gemensamt eller om de har rätt att agera var och en för sig.

I lagen finns inga formella krav kring hur denna ska upprättas, varför du kan upprätta en där de alla tre omfattas. Det framgår i 5 § att du kan ange flera personer som fullmaktshavare. Den ska dock vara skriftlig och bevittnas av två personer i samtidig närvaro, 4 § Lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Fullmaktshavare får inte vara vittnen.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att vända dig till oss igen.

Vänliga hälsningar,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll