Måste jag jobba fler timmar än vad som står i mitt anställningsavtal?

2020-10-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej får man ha en tillsvidareanställning på 1 timme i veckan men ändå få schema på 15-20 timmar vecka?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din arbetsplats har kollektivavtal kan övertid vara reglerat där. Jag rekommenderar dig därför att först titta i ditt kollektivavtal.

Om din arbetsplats inte har kollektivavtal gäller istället arbetstidslagen. Enligt den gäller att arbetsgivare har rätt att beordra övertid om detta krävs. Av 10 § framgår att vid behov får arbetsgivaren begära en ökad arbetstid med högst 200 timmar under ett kalenderår. En arbetsgivare kan dock utöver den allmänna övertiden begära extra övertid. Denna är begränsad till 150 timmar per arbetstagare under ett kalenderår. För att extra övertid ska kunna begäras ska det finnas särskilda skäl för det, samt att situationen inte har går att lösa på annat rimligt sätt, se 10 a §.

Arbetsgivaren kan alltså bestämma att anställda ska arbeta mer timmar förutsatt att det finns ett behov för detta men det finns en gräns avseende antal timmar.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Minna Grahn
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1807)
2020-12-03 Får ansvarig personal skicka hem anställda på grund av meningsskiljaktighet?
2020-12-02 Har arbetsgivaren rätt att kräva tillbaka lön
2020-12-02 Har anställningsavtal ingåtts eller inte
2020-12-02 Förbud mot bisyssla i anställningsavtal

Alla besvarade frågor (86922)