Måste jag ha uppsyn över arbetsplatsen under min rast?

2021-08-08 i Rast
FRÅGA
Hej!Jag är 16 år och sommarjobbar i receptionen på ett gym. Sedan någon vecka tillbaks har alla ordinarie anställda varit semester och jag har vid vissa 6-timmarspass varit den enda som jobbat i gymmet, under hela passet. Jag har även jobbat 12 timmar i sträck och då endast haft en medarbetare de sista 1,5 timmarna. Som jag har förstått det så har man som arbetstagare i de flesta fall rätt till en rast då man helt kan lämna fastigheten utan att behöva ha med en telefon eller liknande efter fem timmars arbete. Min arbetsgivare har sagt att det går bra att jag tar raster för lunch/middag i 30 minuter, men när jag har jobbat ensam har jag känt att jag inte har kunnat lämna gymlokalen under rasten eftersom att det då inte skulle finnas någon som jobbar där och det skulle vara mycket lätt för någon att exempelvis stjäla någonting eller gå in utan tillåtelse. Därför har jag ätit i ett rum med uppsyn över receptionen och hjälpt till när någon t.ex. vill köpa något, under den tid som ska vara min rast. Jag undrar nu om detta är lagligt eller om det ska finnas någon som kan ta över mina arbetsuppgifter när jag går på rast så att jag med gott samvete kan lämna lokalen och verkligen koppla av under min rast, som för övrigt är obetald.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag utgå från arbetstidslagen som reglerar rätt till rast. Notera att lagen är semidispositiv vilket innebär att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan ange andra bestämmelser som går före lagen och därmed vad jag anger nedan. Det är därför klokt att först kolla upp om ett kollektivavtal finns och i så fall vad det anger (3 § arbetstidslagen).

Arbetstagare har rätt till rast

Precis som du skriver har en arbetstagare enligt lag rätt till rast efter fem i följd arbetade timmar. Rasten ska innebära ett avbrott från den ordinarie arbetstiden och att arbetstagaren inte är skyldig att kvarstanna på arbetsplatsen. Lagen anger däremot inte hur lång denna rast ska vara men enligt arbetsmiljöverket bör en rast vara minst 30 minuter (15 § arbetstidslagen).

Rast får dock bytas ut mot måltidsuppehåll vid händelse som inte kunnat förutses av arbetsgivaren exempelvis med hänsyn till arbetsförhållandena eller sjukdomsfall. Måltidsuppehåll innebär att arbetstagaren inte har rätt att lämna arbetsplatsen och kan behöva arbeta under sitt uppehåll. Denna tid räknas däremot in i arbetstiden, det vill säga att arbetstagaren har rätt att få betalt för måltidsuppehåll (16 § arbetstidslagen).

Sammanfattning

Förutsatt att kollektivavtal inte anger annat så har du rätt att lämna arbetsplatsen under din rast eftersom den är obetald och inget tyder på att du skulle ha måltidsuppehåll. Du har därmed ingen skyldighet att ha uppsyn över arbetsplatsen när du har din rast.

Jag förstår att du inte har velat lämna arbetsplatsen på grund av risk för stöld eller andra olägenheter. Men väljer din arbetsgivare att ha arbetsplatsen obemannad under din rast är upp till din arbetsgivare att bestämma och om du har några synpunkter angående detta bör du ta upp detta med hen. Om du är medlem i ett fackförbund kan du även vända dig till dem för att få hjälp alternativt kontakta arbetsmiljöverket för att få svar på frågor eller göra en anmälan om dåliga arbetsförhållanden.

Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rast (95)
2021-08-19 Har man rätt att sluta tidigare istället för att ta rast?
2021-08-08 Måste jag ha uppsyn över arbetsplatsen under min rast?
2021-08-08 Har arbetsgivaren rätt att begära att jag ska jobba 9 timmar utan rast?
2021-07-26 Rätt till OB och rätt till rast?

Alla besvarade frågor (96505)