Måste jag ha kvar originalförpackningen för att få reklamera ett köp?

2019-09-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag köpte en laddare till min mobil men nu visar det sig att det är glapp i sladden. Nu undrar jag om man måste lämna laddaren i originalförpackningen för att kunna reklamera den. Jag har bevis för att jag köpte laddaren och jag vet att man inte måste visa kvitto. Jag köpte laddaren i fredags så det har inte gått en vecka sen jag köpte denna
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Av din fråga framgår det du har köpt en defekt vara. När en näringsidkare säljer en vara till en privatperson är konsumentköplagen (KKL) tillämplig (1 § KKL). När en vara som en konsument har köpt av en näringsidkare på något sätt är felaktig rör det sig om ett så kallat fel i varan.

Är varan felaktig?

Huruvida laddaren är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess skick när du köpte den. Säljaren ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Laddaren anses avlämnad när du fick den i din ägo (6 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL).

Av din fråga framgår det att laddaren var "glapp". I min mening innebär det att laddaren i fråga om kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 st KKL). Vidare bör den anses som felaktig eftersom den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st KKL). Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL). Sammantaget tyder allt på att laddaren är att anses som felaktig.

Vad är påföljden vid fel i vara?

Om en vara, i detta fall laddaren, är felaktig finns det ett antal påföljder som du som konsumenten kan göra gällande (se 22 § KKL). Du kan bland annat kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet alternativt häva köpet.

Behöver du ha kvar förpackningen för att kunna reklamera varan?

Med anledning av att allt pekar på att laddaren är att anses vara felaktig är nästa steg att reklamer den, så snart som möjligt efter det att felet har upptäckts (23 § KKL). Det finns inget juridiskt krav på att du ska ha kvar originalförpackningen till produkten. Däremot måste du på något sätt kunna styrka att du köpt varan hos den aktuella näringsidkaren genom till exempel ett kvitto eller kontoutdrag.

Vad är slutsatsen?

Mycket tyder på att laddaren är att anses som felaktig vilket innebär att du har rätt att reklamera köpet och kräva önskad påföljd. Du behöver inte ha kvar originalförpackningen till laddaren, men du måste styrka att köpet har gjorts hos den aktuella säljaren.

Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1030)
2020-07-09 Vad kan man göra om företaget inte återkopplar efter reklamation?
2020-07-08 Kan jag reklamera bilköp efter 3 år och 7 månader?
2020-06-30 Får företag debitera en undersökningsavgift, om inget fel i produkten hittas vid felundersökning?
2020-06-30 Reklamationstid - Bilköp?

Alla besvarade frågor (81795)