Måste jag förhandla med fackförbundet vid tillsättning av arbetsledare?

Ett företag har ett många anställda. Ledningen för företaget ska anställa en ny arbetsledare som kommer att ha det direkta ansvaret för en en stor del av personalen. Styrelsen är inte säker på hur information ska ges till de anställdas fackliga organisation (de anställda är anslutna i samma fackförbund) som har tecknat kollektivavtal med företaget. Styrelseordföranden tror att det räcker med en informell kontakt och att bara lämna information om företagets tänkta åtgärd. Ät detta korrekt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare regleras i lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Förhandlingsrätten mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen finns i 10§ MBL. Att tillsätta en arbetsledare som kommer ha direkt inflytande över personalen är vad som inom juridiken kallas för verksamhetsfallet. Enligt 11§ MBL måste arbetsgivaren kalla till förhandling med det fackförbund som har kollektivavtal på arbetsplatsen, om det är fråga om ett verksamhetsfall.

Att åsidosätta sin förhandlingsskyldighet kan medföra skadestånd enligt 54-55 §§ MBL.

Svar på din fråga
Ni i styrelsen i form av arbetsgivare måste kalla till förhandling med fackförbundet för att inte riskera bli skyldiga skadestånd. Det räcker alltså inte att endast informellt kontakta fackförbundet om att ni ska tillsätta en ny arbetsledare.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och ställ gärna en följdfråga om det är något mer du undrar över!

vänligen,

Malcolm HamiltonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”