Måste jag betala ut full månadslön om arbetstagaren inte arbetat sina 40 timmar i veckan?

FRÅGA
Jag som företagare har anställt nån med månadslön och 40 timmar per vecka får han jobba!Min fråga är om han inte har kört 40 timmar per vecka, måste jag trots betala ut sin lön som finns i avtalet?? Eller betalar man de timmarna som han har jobbat??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

De grundläggande skyldigheterna som följer med anställningsförhållandet är att arbetstagaren har en arbetsskyldighet och arbetsgivaren har en skyldighet att betala lön.

Måste man betala ut full lön trots att arbetstagaren arbetat för lite?
I detta fall verkar det som att arbetstagaren har ett anställningsavtal som stadgar en rätt/skyldighet att arbeta 40 timmar i veckan och lönen betalas ut månadsvis. Om personen inte har arbetat sina 40 timmar, till exempel för att det finns för lite att göra för att sysselsätta denne, behöver arbetsgivaren ändå betala ut full månadslön. Detta gäller eftersom det i anställningsavtalet regleras just en månadslön. Arbetstagaren har alltså enligt anställningsavtalet rätt till en månadslön.

Hade lönen enligt anställningsavtalet till exempel betalats ut per arbetad timme hade bedömningen dock blivit annorlunda. Då hade ju lönen istället utbetalats per arbetad timme, och för de timmar arbetstagaren inte arbetar utgår därmed inte heller någon lön.

Anledningen till att det ser ut så är för att det är arbetsgivarens ansvar att se till att det finns tillräckligt mycket att göra på jobbet. Om det inte finns tillräckligt mycket att göra är det alltså inte arbetstagaren som ska drabbas för det genom en reducerad lön.

Som svar på din fråga gäller alltså att ja, du måste betala ut full månadslön trots att den anställde inte arbetat 40 timmar.

Hoppas du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?