Måste jag betala tillbaka pengar till ett konkursbo?

Hej

Jag har jobbat åt en snickare firma i 5år och löpande fakturerat dom som under entreprenad.

Sen gick snickaren i konkurs. Jag fick betalt för mina fakturor veckan innan för dom jobb jag har utfört men nu kräver konkurs förvaltaren tillbaka pengar för dom 2 sista fakturorna.

Måste jag betala tillbaka dom? Jag har ju utfört mitt jobb.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en konkursförvaltare har rätt att kräva tillbaka pengar som firman betalade innan den gick konkurs. Jag tolkar det även som att det inte rör sig om löneutbetalningar. De relevanta reglerna för frågan finns i 4 kap. konkurslagen (KL).

Om det var en betalning av en skuld i förtid eller av ett stort belopp

Konkursförvaltaren har en viss rätt att kräva tillbaka pengar från en betalning för en skuld om som skett senast 3 månader innan konkursen, enligt närmre angivna förutsättningar (4 kap. 10 § första stycket KL). Det anses enligt denna regel vara en skuld om firman var skyldig dig pengar för ett tidigare utfört arbete. I detta fall skulle du vara tvungen att betala tillbaka pengarna om firmans betalning till dig var icke-ordinär och gjordes i förtid eller med ett betydande belopp (4 kap. 10 § första stycket KLoch NJA 2008 s. 1208). Med betalning i förtid menas innan förfallotiden som angavs på fakturan, om inte annan förfallotid har avtalats senare. Med betydande belopp är riktmärket 10 procent av firmans tillgångar när de betalade dig (NJA 2008 s. 1208). Icke-ordinära betalningar avser betalningar firman gjorde för att de visste att de skulle gå i konkurs. En betalning är dock ordinär om den inte hade något med den kommande konkursen att göra. Relevant i detta fall är om firmans betalningar till dig har skett löpande efter varandra på ett visst sätt och om desamma kan sägas om de två sista betalningarna. I sådana fall borde betalningen ses som ordinär. Det är dock konkursförvaltaren som ska visa att betalningen har skett i förtid eller med betydandebelopp, och dessutom att den inte var ordinär, för att denne ska ha rätt att få tillbaka pengarna enligt denna bestämmelse.

Om du visste om att firman skulle gå i konkurs

Konkursförvaltaren kan även kräva tillbaka pengarna, enligt närmre angivna förutsättningar, om det skulle vara så att betalningen gjordes så att du på ett otillbörligt sätt gynnades framför andra som firman stod i skuld till (4 kap. 5 § första stycket KL). Vad som gör att en betalning anses som otillbörlig är inte helt klar men det ska vara en omständighet som gör så att hela betalningen förtjänar att ses som otillbörlig. Kravet på otillbörlighet tar sikte på en omständighet som tyder på "ful-spel" mot andra som firman skulle stå i skuld till. Om betalningen var av ett betydande belopp, som innan, kan den antas vara otillbörligt. För att konkursförvaltaren ska ha rätt till pengarna krävs även att firman var insolvent (dvs i princip inte hade några pengar kvar) vid eller blev insolvent vid betalningen (4 kap. 5 § första stycket KL). Slutligen krävs det, för att du ska vara tvungen att betala tillbaka pengarna, att du antingen kände till eller borde ha känt till dels firmans insolvens, dels den omständighet som gjorde betalningen otillbörlig (4 kap. 5 § första stycket KL). Som tidigare är det konkursförvaltaren som ska kunna visa att alla dessa krav uppfylls, och det brukar i regel vara svårt att visa att någon annan har eller borde ha känt till firmans ekonomiska förhållanden samt den otillbörliga omständigheten.

Sammanfattning

Skulle det vara så att det var en betalning i förtid och firman inte brukade betala i förtid så finns det en risk att du måste betala tillbaka pengarna.

Rörde det sig om ett stort belopp som var 10 procent av firmans tillgångar vid betalningen, måste du betala tillbaka pengarna om det inte var en ordinär betalning.

Om du hade en inblick i eller kännedom om firmans ekonomi och en omständighet som skulle göra betalningen till dig otillbörlig, finns en risk att du måste betala tillbaka pengarna.

Om du betalar tillbaka pengarna har du rätt att ta del av de pengar som finns kvar i konkursboet efter vissa prioriterade betalningar. Du får då pengar i proportion till dina fakturor, andra som firman står i skuld till och pengarna som finns kvar i konkursboet (1 § förmånsrättslag).

Mitt råd till dig är att kontakta konkursförvaltaren och fråga denne på vilken grund som du skulle vara tvungen att betala tillbaka pengarna.

Jag hoppas att detta svar hjälper dig!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”