FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 22/11/2022

Måste jag betala tillbaka när jag fått för mycket i lön? (Condictio indebiti)

Jag är tillsvidare anställd och har lön på 93,7 %. Nu har Löneservice/ personal fyllt i sedan Aug förra året att jag jobbar heltid, vilket jag då alltså inte gör. Nu efter så lång tid har så löneservice upptäckt sitt misstag, och vill då att jag ska betala tillbaka den lön som dom har skrivit in fel, jag anser att det gått alldeles för lång tid, där dom inte upptäckt sitt fel, och inte jag heller! Finns det en möjlighet att jag kan få rätt i detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Din fråga aktualiserar en princip inom juridiken som brukar kallas för "condictio indebiti". Principen finns inte i någon lag men används ändå av bl.a. domstolar. Principen blir aktuell när någon av misstag betalar någon som inte ska ha betalt eller när någon betalar för mycket. Enligt huvudregeln är den som mottagit betalningen då skyldig att betala tillbaka beloppet. 

Det finns dock ett undantag till huvudregeln som kan bli aktuellt i ditt fall. Detta skulle innebära att du har rätt att behålla de felaktiga betalningarna. För att undantaget ska bli tillämpligt krävs att mottagaren har inrättat sig efter betalningen i god tro. Mottagaren ska anses ha inrättat sig efter betalningen t.ex. när hen planerat sin ekonomi utifrån betalningen eller använt pengarna. För att vara i god tro krävs att mottagaren inte insett eller borde ha insett att betalningen varit felaktig. En sådan bedömning är objektiv och det spelar med andra ord mindre roll att du i det här fallet faktiskt inte insett att betalningen var felaktig. I stället kan värdet av den utbetalda lönen i förhållande till den korrekta lönen spela roll. Även hur lång tid som gått sedan betalningen gjordes kan få betydelse. 

Sammanfattning och råd

Undantagsmöjligheterna från huvudregeln är som framgått små. Något som talar för att du ska få behålla dina pengar är att det har gått över ett år sedan den första felaktiga betalningen gjordes. Det verkar även som att den felaktigt utbetalda summan (100%) är liten i förhållande till den lön som skulle ha betalats ut (93,7 %). Detta talar för att du skulle kunna anses vara i god tro om betalningen. Å andra sidan kan din arbetsgivare hävda att du borde ha insett att du fått för mycket i lön t.ex. om det framgått av lönespecifikationerna. Det är med andra ord att ge något klart svar när jag inte har all information.

Jag föreslår att du vänder dig till din arbetsgivare och förklarar att du varit i god tro och inrättat dig efter de felaktiga utbetalningarna. Kanske kan du och din arbetsgivare i vart fall enas om att du inte ska vara återbetalningsskyldig för de felaktiga betalningarna som gjordes för länge sedan. Skulle din arbetsgivare ändå kräva att du betalar tillbaka beloppet kan du bestrida betalningsskyldigheten. Det finns dock en risk för att domstolen skulle bedöma att du inte kan anses ha varit i god tro om betalningen. 

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma till oss på Lawline. 

Med vänliga hälsningar, 

Sofia DanielssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000