Måste jag betala tillbaka bostadstillägg

Hej!

Behöver svar råd jag anser att

Försäkringskassan gör fel och orättvisa bedömningar ,beräkningar gällande bostadstillägget.

Hur kan de anse att personer i samma hushåll som inte har någon inkomst är självförsörjande och i och med det betalar det ut lägre bostadstillägg och straffar oss alla i hushållet Blir en stjälp i stället.

Jag fick reda på detta i samband med att sjukförsäkringen skulle ändras och jag ville då uppge nya uppgifter om hyran för bostadstillägget då jag haft högsta som ensamstående och nu skulle man få högre bostadstillägg och då lämnade jag in uppgifter om höjda hyran för januari 2022.

Då efter alla år som jag haft Sjukersättning och bostadstillägg har jag inte behövt uppdatera mina uppgifter om inkomster hyra hemmavarande barn med inkomster eller andra personer i hushållet då inga förändringar har skett trodde jag .

Det framgår ingen stans på Försäkringskassans hemsida och ingen har informerat mig om reglerna eller kontrollerat ändrat mina utbetalningar på över 5 år .

De vet om att jag är mamma och har haft hemmavarande barn en har flyttat hemifrån och en bor kvar som inte har eller haft inkomst bara

försörjningsstöd som anses av kommunen att man inte är självförsörjande .

Fram till barnet är 20 år då helt plötsligt anses barnet som självförsörjande oavsett inkomst eller inte av Försäkringskassan .

Helt ovetande , ingen kontroll av Försäkringskassan förrän nu .

Kommer jag att bli återbetalningsskyldig för 5 år tillb

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hemmavarande barn och bostadstillägg:

Enligt 102 kap. 24 § Socialförsäkringsbalken (SFB) ska vid beräkning av boendekostnaden som ligger till grund för hur mycket bostadstillägg den sökande kan få inte räkna med hemmavarande barn som inte kan försörja sig själv och som inte fyllt 20 år.

Även om det är Försäkringskassan som betalar ut så gäller Pensionsmyndighetens föreskrifter för bostadstillägg.

Enligt Pensionsmyndighetens Vägledning 2010:5 (s. 49) anses barnet självförsörjande vid en årsinkomst motsvarar garantinivån för hel aktivitetsersättning för de försäkrade som inte har fyllt 21 år. Det innebär beräknat utifrån år 2022 ett belopp på 105 995 kr (2,15 x prisbasbeloppet år 2022 som är 49 300). Det verkar alltså mycket riktigt som att ditt barn inte är självförsörjande.

Trots detta kan vi alltså konstatera att även om ditt barn inte är självförsörjande så ska denne ändå räknas in vid fördelning av boendekostnaden om hen har fyllt 20 år. Det betyder att din andel av boendekostnaden minskar och att bostadstillägget minskar också.

Återkrav:

Vad detta får för konsekvenser för dig är svårt för mig att uttala mig om utan att veta mer. Det finns såklart en risk att du blir återbetalningsskyldig för den del som du fått felaktigt sedan ditt hemmavarande barn fyllt 20 år. Återkrav regleras i 108 kap. 2 § SFB. Det kan bli aktuellt med återbetalning om du:

1) Lämnat oriktig uppgift

2) Inte anmält förändring

3) Insett eller borde ha insett att du fått för högt belopp

Preskriptionstid:

Om någon ska kräva något av annan finns det en tidsgräns för hur långt tillbaka i tiden man kan göra det, det kallas preskriptionstid. För återkrav gäller de allmänna reglerna om en preskriptionstid på 10 år (2 § Preskriptionslagen). Det betyder att de kan begära pengar tillbaka för 5 år om det rör sig om en så lång tid.

Eftergift:

Det finns även möjlighet för Försäkringskassan att helt eller delvis låta bli att kräva tillbaka pengarna, helt eller delvis (108 kap. 11 § SFB). Om eftergift kan medges beror bland annat på betalningsförmåga och hur slarvig den sökande varit (108 kap. 12-14 § SFB).

Sammanfattning:

Troligtvis finns förutsättningarna för att Försäkringskassan ska kunna begära att du ska betala tillbaka pengar. Det finns dock möjlighet för Försäkringskassan att efterge skulden helt eller delvis.

Franck OlofssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”