Måste jag betala till min arbetsgivare för flytt- och utbildningskostnader om jag slutar inom viss tid?

2021-02-14 i Övrigt
FRÅGA
Hej ! Jag kommer från EU land med ett kontrakt på 3 år som säger att min arbetsgivare är region X och jag jobbar på ett arbetsplats i region X. Jag är inte nöjd med arbete på den här plats och vill byta arbetsplats till annat tidigare än 3 år ( enligt kontraktet har jag rätt att göra ), men finns inte annan arbetsplats som vill ta emot mig .Om jag slutar kontraktet med region X innan 3 år , måste jag betala 175000 kr , men jag vill inte jobba på annan region , men i min region finns inte möjlighet .Jag är tvungen att hitta job - eftersom jag vill inte fortsätta på den gamla ,och ingen kan tvunga mig att försätta om jag inte vill ,men ingen i region X vill ta mig emot ..Om jag söker jobb i annan region - (jag är tvungen att göra det) - är jag skyldig att betala summan ??.Det är inte mitt onskemål att jobba i annan region .Varför att betala ? Jag vill följa upp kontraktet , men region X godkänner inte att annat arbetsplats tar mig emot .Jag vill sluta kontraktet med dem - men dem säger att jag måste betala .Tack för svar .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Inför svaret till dig har jag gått igenom det du skrivit samt även delar av det kontrakt du skrivit under. Som jag förstår det har du blivit utlovad arbete i Sverige. I anställningen ingick bland annat utbildning i svenska (language course) och att arbetsgivaren stod för flytt- och omställningskostnader (relocation coverage). Om du slutar inom tre år är du enligt avtalet återbetalningsskyldig om 175.000 kronor för att täcka kostnaderna för flytt- och omställningskostnader, språkkurs m.m.

Enligt avtalet hade inledningsvis sex månaders provanställning och som därefter övergick i en tillsvidareanställning. Du har enligt min bedömning därmed en tillsvidareanställning som du kan säga upp dig ifrån. Dock med detaljen att du skrivit under om att du då ska betala 175.000 kronor.

Att ingå ett avtal om återbetalning av exempelvis kostnader för utbildning är full tillåtet. Detsamma torde gälla för de kostnader arbetsgivaren haft för flytt- och omställningskostnader. Däremot måste den summa man som arbetstagare är skyldig att betala vara skälig. Det kan argumenteras att skäligheten minskar desto längre tid du är anställd, dvs. står tidsrymden om tre år i rimlig proportion till kostnaderna din arbetsgivare påstår att det haft. Det är enklare att argumentera för full återbetalning i början av din anställning än i slutet av den. Är det avtalade oskäligt kan det jämkas med stöd av 36 § avtalslagen. En jämkning innebär att beloppet kan sättas ned helt eller delvis. Återbetalning av utbildningskostnader har tidigare varit uppe i praxis. I både AD 1991 nr 38 och AD 1992 nr 67 skedde det en jämkning av det avtalade vitesbeloppet. I AD 2018 nr 77 skedde en diskussion om en återbetalning med 1/36 per månad (dvs. om arbetstagaren slutade efter fem månader skulle hen återbetala 31/36 av kostnaden). I rättsfallet prövades däremot aldrig vad som var skäligt då Arbetsdomstolen fann att det inte var visat att det ingåtts något avtal (muntligt i detta fallet).

I ditt fall kan det argumenteras för att återbetalningsskyldigheten är oskälig. Har arbetsgivaren förbundit sig för förpliktelser den inte uppfyller (så framgår inte av avtalet direkt) kan arbetsgivarens eventuella avtalsbrott även påverka. Min rekommendation är att du anlitar en jurist; juristen kan gå igenom avtalet i dess helhet samt även i övrigt vad som sagts och skrivits er emellan. Juristen kan vara behjälplig med att argumentera för avtalets oskälighet och en jämkning för det fall att det blir en domstolstvist.

Om du önskar hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1956)
2021-10-23 Kan arbetsgivare kräva tillbaka felaktigt utbetald lön?
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?

Alla besvarade frågor (96522)