Måste jag betala skatt på arvet i Storbritannien om jag bor i Sverige?

Hej. Jag har ärvt en fastighet och pengar i Storbritannien, men jag är bosatt i Sverige sedan många år tillbaka.

Måste jag betala skatt på arvet i Storbritannien?

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Sverige tillämpar inte någon arvsskatt, men Storbritannien tillämpar en arvsskatt på 40% när värdet överstiger 325 000 pund.

Detta är en internationell privaträttslig fråga, eftersom det är en fråga som sträcker sig över två länder. Därför behöver vi i första hand bedöma om svensk lag ska tillämpas eller brittisk lag. Med tanke på att Sverige är en del av EU tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 (Succesionsförordningen), när en svensk medborgare avlidit. Enligt artikel 21 i förordningen är huvudregeln att man ser till vart den avlidne bodde vid tidpunkten för dess bortgång. Om den avlidne bodde i Storbritannien innan denne avlidit, så är det Storbritanniens lag som kommer tillämpas.

Storbritannien är i sig inte medlem i denna förordning, men förordningen är universal och gäller alla länder oavsett, då arvsskatten ska betalas i det fall personen som avlidit varit permanent boende eller lämnat kvarlåtenskap (exempelvis en bostad) i Storbritannien. Du nämner att arvet kommer från Storbritannien, där det tillämpas arvsskatt. Av den anledningen kommer du att behöva betala en arvsskatt till Storbritannien på 40% om värdet överstiger 325 000 pund.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Önskar dig en trevlig helg!

Med vänlig hälsning,

Natasha FathifardRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning