Måste jag betala returfrakten vid en omleverans?

Jag köpte en tv från Elgiganten med hemkörning, efter att jag packade upp teven upptäcktes att tevens skärm var rejält präckt, vilket förmodligen skett under transport.

Efter kontakt med deras kundtjänst bekräftades att dom står för att jag får teven utbytt till en helt ny, och dom kommer själva och hämtar den trasiga och lämnar den nya till mig, vilket även bekräftades via sms. Men när jag sen läser sms-bekräftelsen upptäcker jag att det står att det kostar mig 498 kr i frakt! Kan det verkligen stämma att jag ska stå för den kostnaden i detta fall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om du måste betala för returfrakten vid en omleverans. Av din fråga framgår inte om du har ingått köpet i egenskap av näringsidkare (för ditt företags räkning) eller som konsument (privatperson). Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att du har köpt varan som privatperson. Om jag har tolkat förutsättningarna i din fråga fel kan du komplettera informationen genom att kommentera nedan.

Reglerna om konsumentköp återfinns dels i konsumentköplagen (KköpL), dels i distansavtalslagen (DAL). Den sistnämnda lagen gäller om du exempelvis har köpt TV:n på nätet. Jag kommer att utgå ifrån båda dessa lagar när jag besvarar din fråga.

I det följande kommer jag inledningsvis redogöra för vem som ska betala för returfrakten vid utövande av ångerrätt respektive reklamationsrätt eftersom olika regler gäller för dessa två situationer. Jag kommer att behandla båda situationerna under rubrikerna nedan.

Vem ska betala returfrakten om jag vill utöva min ångerrätt?

Om du har köpt varan på nätet har du en lagstadgad ångerrätt i 14 dagar (2 kap. 10 § första stycket DAL). Detta innebär att du måste meddela företaget att du ångrar dig inom 14 dagar från den dag du tog emot varan (2 kap. 12 § första stycket DAL). Om du utövar din ångerrätt ska du själv bekosta returfrakten, om inte företaget frivilligt har gått med på att stå för returfrakten (2 kap. 13 § första stycket DAL).

Vem ska betala returfrakten vid en omleverans?

Du måste reklamera felet

I ditt fall handlar det dock inte om att du vill utöva din ångerrätt, utan snarare om att du vill reklamera en felaktig produkt. Innan du kan åberopa att varan är felaktig måste du reklamera felet inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet (23 § första stycket KköpL). Om du reklamerar inom två månader anses det ha gjorts i rätt tid. Eftersom det framgår av din fråga att du har varit i kontakt med deras kundtjänst har du uppfyllt din reklamationsplikt som uppställs enligt lagen.

Det finns inga krav på hur du ska reklamera, men jag rekommenderar att du kontaktar företaget skriftligen. Om du till exempel reklamerar via mejl så kan du bevisa dels att du har klagat, dels att du har gjort det i rätt tid. Tänk på att spara mejlet som bevis. Om företaget endast har ett kontaktformulär skulle jag råda dig att ta en skärmbild som bevis på att du har reklamerat.

Vilka påföljder kan du göra gällande?

Eftersom företaget har levererat en felaktig vara har du som konsument i första hand rätt att kräva att företaget rättar till felet (avhjälpande) eller levererar en ny, felfri vara (26 § första stycket KköpL). I ditt fall verkar Elgiganten ha gått med på att leverera en ny TV till dig. En sådan omleverans ska ske inom skälig tid efter att du reklamerat felet och utan kostnad för dig (26 § tredje stycket KköpL).

Måste du betala returfrakten vid omleverans på grund av fel i vara?

Eftersom felet ligger inom säljarens kontroll har du rätt till ersättning för utgifter på grund av felet (30 § första stycket och 32 § första stycket KköpL). I förarbetena till lagen nämns uttryckligen porto som en sådan utgift som ska ersättas av säljaren (Prop. 1989/90:89 s. 134). För dig innebär detta att du inte ska drabbas av några extra kostnader på grund av att TV:n är felaktig. Detta gäller oavsett om du har köpt TV:n i en fysisk butik eller på nätet. Båda lagarna är tvingande till din fördel, vilket innebär att företaget inte får ge dig sämre villkor än vad som följer av lagen (3 § första stycket KköpL och 1 kap. 4 § DAL).

Sammanfattning och råd

Det är företaget som ska stå för returfrakten vid en omleverans eftersom det är en kostnad som uppstår till följd av den felaktiga varan. Jag skulle råda dig att kontakta företaget innan du skickar tillbaka varan med förslag på lösning. Gör detta så snart som möjligt och helst skriftligen. Du kan åberopa samma argument och hänvisningar till lagen som jag har gjort ovan. Om du inte når en lösning med företaget kan du vända dig till konsumentombudsmannen eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar

Diana StanisavljevicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”