Måste jag betala rättegångskostnaderna i brottmål?

FRÅGA
Hej! Jag är anklagad för fortkörning på motorvägen. Jag nekade till brott på plats när det inträffade. Om åklagaren väljer att detta skall tas till rättegång och jag förlorar, blir jag då skyldig att betala rättegångskostnaderna? Eller är det så att jag får betala min egen advokat och ingenting annat vid trafikförseelser?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I brottmål kan du tilldelas en offentlig försvarare om brottsligheten kräver det, denna bedömning görs av tingsrätten. För vissa mindre allvarliga brott tillförordnas ingen offentlig försvarare.

Om du tillförordnas en offentlig försvarare och frikänns från brottet behöver du inte betala några kostnader. Om du däremot blir dömd för brottet kan du behöva betala tillbaka hela eller delar av försvararens kostnader beroende på vad du har för inkomst. Om du inte har någon inkomst eller om du har låg inkomst kommer staten att stå kostnaden för försvararen även om du blir dömd för brottet.

Om du anlitar en privat försvarare får du stå för kostnaderna själv om det inte är så att du blir helt eller delvis frikänd. I så fall kan staten stå för kostnaderna.

I övrigt är det inga andra rättegångskostnader som riskerar att behöva betalas. För det fall du blir dömd för brottet kan du åläggas att betala ett visst antal böter som straff för brottet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?