Måste jag betala om min dotter har tagit sönder en fönsterruta?

Hej, min dotter kastade en sten och råkade ha sönder någons bilruta. Jag tog kontakt med ägaren av bilen och har erbjudigt att betala för skadan men i min förvånan kommer inget från hans försäkringsbolag utan räkningarna som han vill att vi ska betala är i hans namn(från hans försäkringsbolag).

Jag betalar i vilket fall som helst då det känns moraliskt rätt men hur kommer det sig att hans försäkringsbolag inte fakturerar mig då jag erkännt mig som skyldig(han sa till mig att han nämnde min skyldighet till sitt försäkringsbolag)? Är jag lagligt sett inte skyldig att betala för olyckan?

Tack.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna ge ett specifikt svar kan åldern på din dotter spela roll men generellt gäller nedan enligt skadeståndslagen (SkL).

Utgångspunkten är att den som orsakar en skada ska ersätta den (2 kap. 1 § SkL).

Barns eget betalningsansvar
Barns eget betalningsansvar innan arton års ålder beror på vad som är skäligt med hänsyn till ålder och vad som har inträffat (2 kap. 4 § SkL). Om barn är skyldiga till en skada kan skadeståndsbeloppet jämkas nedåt och bli lägre, att barnet bara betalar en mindre del av skadans faktiska kostnad. Om barnet har en ansvarsförsäkring som täcker skadan, vilket är vanligt genom hemförsäkring, är det ovanligt att skadeståndsbeloppet sänks.


Föräldrars betalningsansvar för barn
Om en skada har uppstått genom brott är en förälder som har vårdnaden alltid ansvarig att ersätta skadan (3 kap. 5 § SkL). En trasig fönsterruta genom en kastad sten kan vara skadegörelse men jag tolkar din fråga som att det rör sig om en olyckshändelse.

Gällande olyckshändelse har vårdnadshavare ett ansvar enligt föräldrabalken att hålla barn under uppsikt för att förhindra att skada drabbar någon annan (6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken). Om vårdnadshavare inte har hållit barn under uppsikt för att kunna förhindra skador kan det vara vårdslöst och vårdnadshavare kan bli betalningsansvariga för skador enligt skadeståndslagen (2 kap. 1 § SkL).


Sammanfattning
Sammanfattningsvis är min bedömning att du, eller ditt barn, är skyldig att betala för skadorna som uppstått. För att lämna ett mer definitivt svar behöver dock hänsyn tas till din dotters ålder, situationen som föranledde skadan och ditt agerande vid tillfället. Mitt avslutande tips blir att ta kontakt med ert försäkringsbolag och se om ni har en ansvarsförsäkring genom hemförsäkringen som täcker skadorna.


Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Daniel HögströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”