Måste jag betala något om jag råkat köra på en bil som parkerat olagligt?

Jag råkade köra på en bil som parkerat olagligt mitt framför en utfart inne i stan. Måste jag betala någon ersättning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Eftersom din fråga berör skada i följd av trafik med motordrivet fordron så är tillämplig lag trafikskadelagen (TSL). Av din fråga framgår inte vilka skador som uppkommit och huruvida skador skett på både din och den andra partens bil. I mitt svar utgår jag ifrån att det har blivit skador på den andra partens bil.

Trafikskadeersättning

Huvudregeln enligt 8 § TSL är att de skador som orsakas i följd av trafik med bil eller annat motordrivet fordron ska ersättas med trafikskadeersättning genom trafikförsäkringen. Trafikförsäkring fungerar alltså som ett skydd för den som drabbats av skada i trafiken. I ditt fall innebära detta att skador som den andra bilen fått kan ersättas genom trafikförsäkringen på ditt fordon, men inte skador på din egen bil.

Enbart ett fordon i trafik

Om omständigheterna däremot är sådana att enbart ett av fordonen är i trafik så gäller strikt ansvar för det fordronet som är i trafik. Strikt ansvar innebär att någon bedömning av ditt agerande inte behöver göras och ersättning ska utgå från ditt fordons trafikförsäkring, 11 § TSL.

Det finns desvärre ingen praxis som vägleder oss i frågan om huruvida ett felparkerat fordron anses vara i trafik eller ej. Således är bedömningen ingen som kan göras på rak arm. Om jag däremot skall göra en bedömning så tror jag att bilen som du råkade köra på kommer räknas som parkerad och ej i trafik.

Vad innebär detta för dig?

Sannolikt kommer du, utifrån ovanstående resonemang, bli skyldig att ersätta skadan som uppståt på den andra bilen på grund av det strikta ansvaret i 11 § TSL. Om du väljer att anmäla skadan till ditt försäkringsbolag så kan trafiskadeersättning utgå, dock med förebåll för den självrisk du eventuellt kan stå för.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Ibrahim HalwachiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd i trafiken? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000