Måste jag betala mitt ex makes skulder?

FRÅGA
Min ex make tog lån under tiden vi var giftaMåste jag betala hälften av lånen han har stämt mig inför tingsrätten om det att jag ska ta hälften av lånenÄr detta korrekt.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga berör Äktenskapsbalken (ÄktB) och lagen är av dispositiv karaktär och betyder att man kan avtala bort lagens bestämmelser via ett äktenskapsförord. Det utgår inte i din fråga om ni har ett äktenskapsförord så jag kommer att utgå ifrån att det inte finns något sådant avtal.

Huvudregeln när det kommer till skulder i äktenskap så är det att var make ansvarar för sina egna skulder (1:3 ÄktB). Har ni har tecknat lånet tillsammans, alltså i båda era namn så har ni ett solidariskt betalningsansvar och borgenären (bolaget eller personen ni tog lånet av) kan kräva att vilken make som helst ska återbetala beloppet. Då kan den make som betalade beloppet kräva att den andra maken ersätter maken för sin del av lånet via en så kallad regressrätt. Det finns undantagsfall där den ena maken betalar direkt eller indirekt betalar för den andre makens skulder som exempel, bodelning (indirekt via bodelning) och utmätning (direkt) men det verkar inte vara aktuellt.

Slutsats
Det kan vara så att du måste betala hälften av lånet om det står i bådas namn och han har regressrätt mot dig. Om lånet bara står i hans namn borde lånet (skulden) ha dragits av hans del av giftorättsgodset och du har ingen skyldighet att betala utifrån huvudregeln. Så min rekommendation är att du kollar vem som står för lånet och eventuellt äktenskapsförord om ni hade ett under ert äktenskap.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1221)
2021-04-22 Är hus giftorättsgods om man står som ensam ägare?
2021-04-21 Hur tar man reda på om man har ett registrerat äktenskapsförord?
2021-04-20 Avkastning av enskild egendom samt nya insättningar på konto
2021-04-18 Enskild egendom, samägande och lottläggning

Alla besvarade frågor (91410)