Måste jag betala mitt ex makes skulder?

Min ex make tog lån under tiden vi var gifta

Måste jag betala hälften av lånen han har stämt mig inför tingsrätten om det att jag ska ta hälften av lånen

Är detta korrekt.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga berör Äktenskapsbalken (ÄktB) och lagen är av dispositiv karaktär och betyder att man kan avtala bort lagens bestämmelser via ett äktenskapsförord. Det utgår inte i din fråga om ni har ett äktenskapsförord så jag kommer att utgå ifrån att det inte finns något sådant avtal.

Huvudregeln när det kommer till skulder i äktenskap så är det att var make ansvarar för sina egna skulder (1:3 ÄktB). Har ni har tecknat lånet tillsammans, alltså i båda era namn så har ni ett solidariskt betalningsansvar och borgenären (bolaget eller personen ni tog lånet av) kan kräva att vilken make som helst ska återbetala beloppet. Då kan den make som betalade beloppet kräva att den andra maken ersätter maken för sin del av lånet via en så kallad regressrätt. Det finns undantagsfall där den ena maken betalar direkt eller indirekt betalar för den andre makens skulder som exempel, bodelning (indirekt via bodelning) och utmätning (direkt) men det verkar inte vara aktuellt.

Slutsats
Det kan vara så att du måste betala hälften av lånet om det står i bådas namn och han har regressrätt mot dig. Om lånet bara står i hans namn borde lånet (skulden) ha dragits av hans del av giftorättsgodset och du har ingen skyldighet att betala utifrån huvudregeln. Så min rekommendation är att du kollar vem som står för lånet och eventuellt äktenskapsförord om ni hade ett under ert äktenskap.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas RasmussonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning