Måste jag betala hyra under uppsägningstiden även om jag flyttat ut?

Hej,

Jag hyr en lägenhet i andra hand från en privat person. Han äger lägenheten. Jag flyttade in i november och kontraktet är tillsvidare. Uppsägningstid enligt kontraktet är 3 månader. "Hyresavtalet upphör vid det månadsskifte som infaller närmast efter tre månader från uppsägningen."

Jag har sagt upp lägenheten i mitten av maj och informerat hyresvärden att jag kommer att flytta ut redan i början av juli. Har han rätt att kräva de 3 månader uppsägningstid alltså att jag måste betala hyran för juli och augusti fast jag inte längre bo i lägenheten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom ni har avtalat om en uppsägningstid på 3 månader så är den den uppsägningstiden som gäller. Den uppsägningstiden är också förenlig med jordabalkens regler om uppsägningstid (12 kap. 5 § JB). Din hyresvärd har därför rätt att kräva att du betalar hyran för juli och augusti även om du inte längre bor i lägenheten. Om du inte betalar hyran kan din hyresvärd ta hjälp av Kronofogdemyndigheten för att driva in skulden, eller väcka talan i hyresnämnden eller tingsrätten.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Ida TylhammarRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning