Måste jag betala fakturan fast ingen vara dykt upp?

2021-08-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag har gjort ett köp på internet och fått en faktura men ingen vara har dykt upp.Måste jag betala fakturan fast ingen vara dykt upp?Kan jag bestrida fakturan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

I och med att det är vanligt att det i avtal framgår när en konsument ska betala för en vara kommer jag därför att utgå från att det även gör det i ditt fall. Notera att bedömningen sker annorlunda om det inte gör det.

Om det framgår av avtalet när betalning ska ske så ska betalning ske enligt detta (jfr 36 § KKL). Om det dock är så att leverans skulle ha skett innan denna dag men den ändå inte gjort det så har du rätt att hålla inne så mycket som ditt eventuella krav på hävning eller skadestånd för dröjsmålet med leveransen (11 och 14 § KKL). Är det så att du t.ex har rätt att häva köpet på grund av dröjsmålet så har du rätt att hålla inne hela betalningen (jfr 43 § andra stycket KKL). Hävning av köpet på grund av dröjsmål kommer på tal först då dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig som köpare. Huruvida detta är för handen beror på faktorer såsom köpets typ, varans art, dröjsmålets längd etc. (13 § 1 st KKL)

Mot bakgrund av att denna bedömning är mycket individualiserad så blir det svårt för mig utan att veta, t.ex hur mycket försenade leveransen är och vilken typ av vara det rör sig om etc., ge dig ett uttömmande och träffsäker svar beträffande dina rättigheter så rekommenderar jag dig därför följande. I första hand, om det är fråga om en dyrare vara, rekommenderar jag dig att kontakta en av våra jurister som då gör en individualiserad bedömning i ditt fall avseende huruvida du har rätt att häva köpet och därmed hålla inne hela betalningen. Om du inte ser det som ett alternativ skulle jag som sista alternativ rekommendera dig att ångra köpet av varan; vid köp av de flesta varor som du i egenskap av konsument gör på internet har du ångerrätt 14 dagar efter att du mottagit varan (2 kap. 10 och 12 § DL). Ifall du väljer det sista alternativet kan det vara lämpligt att använda en ångerblankett som du skickar in till företaget.

Med vänlig hälsning

Hemen Yazdanfar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1294)
2021-10-20 Fel på bilen. Ska konsumenten eller säljaren stå för renoveringen?
2021-10-15 Kan jag komma ifrån köpet när leveransen fördröjs?
2021-10-11 Går det att reklamera en felaktigt sydd brudklänning?
2021-10-06 Skälig tid för avhjälpande vid köp av vara i annat EU-land?

Alla besvarade frågor (96481)