Måste jag betala extra vid omleverans?

Hej, Vi köpte kyl och frys med 5 års garanti. Efter 3 år gick kylen sönder och reparatör skulle kontaktas, reparatören dök aldrig upp utan istället så ansågs det att kylen ej var möjlig att reparera efter kontakt med butiken. Modellen på kylen har utgått och det innebär att en ny kyl hade inte passat tillsammans med den gamla frysen. Vi får då även frysen reklamerad samtidigt som kylen. Ersättningsmodellen är ca 3000kr dyrare än vad vi har betalat för kyl och frys men i butiken finns en visningsmodell som vi får köpa för 2000kr mer än vad vi tidigare har betalat. Ska vi behöva betala extra när vi har garanti för att ersättningsmodellen på kyl och frys har gått upp i pris?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Vilken lag är tillämplig? 

Vid besvarandet av frågan utgår jag från att ni köpte varorna i egenskap av konsument från ett företag. Konsumentköplagen (KköpL) blir därför tillämplig och är tvingande till din fördel (3 § KköpL). En ny konsumentköplag trädde i kraft i år, men enligt övergångsbestämmelserna ska de äldre bestämmelserna fortfarande tillämpas på avtal ingångna innan lagens ikraftträdande. Detta innebär att det i svaret kommer hänvisas till den tidigare och numera upphävda konsumentköplagen. 

Det föreligger fel i rättslig mening

Baserat på din fråga verkar det som att både du och säljaren är överens om att det föreligger ett fel (16 § KköpL). Jag utgår även från att reklamationen skett inom skälig tid från det att ni märkte felet (23 § första stycket KköpL). I vanliga fall måste reklamation ske inom tre år, men eftersom ni har en garanti på fem år kan reklamation ske inom denna period (23 § tredje stycket KköpL). 

Vad kan du kräva av säljaren? 

I första hand har du som konsument rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans (26 och 27 § KköpL). Säljaren behöver inte avhjälpa felet om detta skulle innebära oskäliga kostnader för denne (26 § första stycket KköpL). I ditt fall påstår säljaren att felet inte går att avhjälpa (kylen går inte att reparera). Detta tyder på att avhjälpande skulle innebära oskäliga kostnader för säljaren och du har i ett sådant fall inte rätt att kräva att kylen repareras. Istället har säljaren erbjudit omleverans. Omleverans blir dock bara aktuellt om det kan ske utan kostnad för dig som konsument (26 § tredje stycket KköpL). Den omleverans som säljaren erbjudit dig i detta fall skulle kosta och du kan därför kräva andra påföljder. 

Eftersom avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga kan du kräva prisavdrag eller häva köpet (28 § KköpL). Prisavdraget ska motsvara skillnaden mellan det pris du ursprungligen betalade för kylen och det värde den felaktiga kylen har idag. Du har dessutom rätt att kräva ersättning för vad det kostar att själv reparera kylen, till den del detta inte täcks av ett eventuellt prisavdrag (28 § KköpL). Reparationskostnaden får inte heller vara oskäligt hög. För du ska ha rätt att häva köpet krävs att felet är av väsentlig betydelse. Detta är ett högt ställt krav. En helhetsbedömning måste göras för att bestämma om felet är av väsentlig betydelse. Vid en sådan bedömning ska bland annat köparens individuella förutsättningar och säljarens möjligheter att rätta till felet genom andra påföljder beaktas. 

Hur du kan gå vidare

Jag skulle rekommendera dig att vända dig till säljaren och förklara att du inte vill betala extra för den nya kylen och frysen. Om säljaren svarar att det inte är möjligt, kan du kräva ett prisavdrag och eventuellt ersättning för vad det kostar att själv reparera kylen. 

Skulle du och säljaren inte komma fram till någon lösning kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN tar beslut i tvister mellan konsumenter och företag. Deras beslut är inte juridiskt bindande (såsom domstolsbeslut) utan ska ses som rekommendationer. Jag skulle dock gissa att det finns goda chanser att företaget skulle följa ARN:s beslut. Här kan du läsa mer om ARN och vilka krav som ställs för att ARN ska pröva ditt ärende. 

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga. 

Med vänlig hälsning, 

Sofia DanielssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo