Måste jag berätta för min arbetsgivare om jag är vaccinerad mot Covid-19?

2021-09-28 i Övrigt
FRÅGA
Jag jobbar inom vård och omsorg och jag undrar om jag måste svara på frågan om jag är vaccinerad mot covid19 om min arbetsgivare frågar?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din arbetsgivare frågar dig om du är vaccinerad mot Covid-19, har du ingen skyldighet enligt varken lagar eller avtal att svara. Du är däremot skyldig att berätta om du är smittad. Detta, eftersom Covid-19 lyder under smittskyddslagen och den som har eller misstänks ha Covid-19 ska följa förhållningsregler för att inte smitta andra. Enligt lag har alltså varje enskild individ en skyldighet att förebygga spridning av smitta (2 kap. 1 § smittskyddslagen). Om man vet eller misstänker att man är smittad måste man vidta åtgärder för att skydda andra från att smittas. (2 kap. 2 § andra stycket smittskyddlsagen) Den som vet att han eller hon är smittsam är skyldig att lämna information till andra människor som kan riskera att smittas (2 kap. 2 § smittskyddslagen).

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, återkom gärna om du har fler funderingar!

Vänligen,

Siva Arif
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1956)
2021-10-23 Kan arbetsgivare kräva tillbaka felaktigt utbetald lön?
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?

Alla besvarade frågor (96510)