Måste jag berätta för min arbetsgivare hur många föräldraledighetsdagar jag har kvar?

2017-10-02 i Föräldraledighet
FRÅGA
Har jag skyldighet att lämna ut uppgifter till min AG hur många föräldraledighetsdagar jag har kvar? Kan AG kräva mig på dessa uppgifter? Kan försäkringskassan lämna ut dessa uppgifter till min AG?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Regler om föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen. I lagen finns ingen bestämmelse som anger att du har en skyldighet att till din arbetsgivare uppge hur många föräldraledighetsdagar du har kvar. Dessutom kan det vara svårt för dig att säga hur många dagar som kvarstår om du tänkt fördela dina dagar med din partner.

Däremot är du skyldig att anmäla till din arbetsgivare om du önskar vara föräldraledig. Anmälan ska göras minst 2 månader innan du tänkt påbörja din ledighet. En annan frist kan dock gälla enligt rådande kollektivavtal på arbetsplatsen. I anmälan ska du ange hur länge du tänkt vara ledig, denna information har arbetsgivaren alltså rätt till, se 13 § föräldraledighetslagen.

Försäkringskassan kan inte lämna ut dessa uppgifter till din arbetsgivare. Uppgifter om en persons personliga förhållanden är sekretesskyddade hos försäkringskassan och sekretessen får bara brytas under väldigt angelägna omständigheter.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?