Måste jag arbeta som timanställd på pass som jag inte tackat ja till?

2021-11-22 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, jag är timanställd och min chef där har bokat in mig på pass jag inte har sagt ja till. Utan hon har bara lagt in dom och förväntar sig att jag ska jobba dom. Nu har jag fått en fast anställning på ett annat jobb och behöver ta bort dom passet som jag inte har godkänt men hon vill inte ta bort dom för hon säger att jag är inbokad. Vad ska jag göra i en sån situation?
SVAR

Hej,


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du är förpliktad att arbeta under de pass som du bokats in, trots att du tackat nej. Din fråga regleras i Avtalslagen (AvtL) och Lagen om anställningskydd (LAS). Svaret beror främst på de anställningsvillkor som ni avtalat om, exempelvis om ni avtalat om att du endast ska arbeta x antal timmar under pass som du själv godkänner och tackar ja till. Som en huvudregel gäller det fria arbetsgivarprerogativet som innebär en fri arbetsfördelningsrätt. Arbetsgivaren kan alltså fritt fördela och organisera arbetet efter eget skön.

En liknande anställning som den i frågan kan ingås formlöst, det krävs alltså inget skriftligt för att bli giltigt utan det kan även ske muntligt. Avgörande är om parterna bundit sig till ett avtal.

Avtalsbundenhet

Avtalsbundenhet kan uppstå bla. genom att två parter uttrycker samstämmmiga viljeförklaringar utifrån 1 kap AvtL om anbud och accept. Ett exempel på hur detta kan gå till i en anställningssituation är att en person erbjuder en annan ett jobb där den andra personen tackar ja - då har man bundit sig till ett avtal. Det är det som skett i erat fall, och H är därför anställd.

Informationsskyldigheten

Det finns dock anledning till att vilja ha ett bevis på anställningen skriftligt inklusive samtliga relevanta anställningsvillkor, exempelvis om en om tvist om anställningen skulle uppkomma så finns det bevis. Enligt 6c § LAS finns en skyldighet för arbetsgivare att inom en månad från att arbetstagaren börjat arbeta, lämna skriftlig information om viktiga villkor som rör anställningen.

Exempel på denna information är att det ska framkomma om anställningen är tillsvidare eller ej, information om lön samt specificering av arbetsuppgifterna mm.

Sammanfattning

Du är anställd men har tackat nej till de inbokade passen, i avsaknad av mer detaljerad information ser jag inget problem med att inte inställa sig för arbete. Förutsättningen är som ovan nämnt att något annat inte framgår av anställningsavtalet/villkoren. Arbetsgivaren kan inte tvinga dig att inställa dig för arbetspass som du tackat nej till eller inte har möjligheten att arbeta på, under förutsättning att rättsförhållandet reglerats på detta sätt.

Återkom gärna om du har fler frågor eller funderingar!

Daniel Elipas Gobraeel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (815)
2022-01-26 Vad gäller om arbetstagaren sänker ens lön för man är gravid?
2022-01-16 Kan en arbetstagare kräva att få heltidsanställning?
2022-01-15 Kan jag bli inlasad som behovsanställd på timme?
2022-01-11 När övergår en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning?

Alla besvarade frågor (98657)