FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 31/03/2020

Måste jag arbeta när jag är permitterad?

Hej,

jag har en fråga om permittering från jobb. Min anhörig jobbar 100% (tillsvidaretjänst) sen flera år tillbaka på ett företag inom servicebranschen. Pga rådande pandemi-situation har företaget fått godkänt om kortidspermittering från staten och permitterar därmed min anhörig och hens kollegor med 60%. Arbetsgivaren kräver dock att arbetstagarna är på plats på jobbet 100% (eventuellt enbart de 92,5% som de får i faktisk lön från staten + arbetsgivaren. De arbetsgivare och arbetstagare försöker komma överens). Är det lagligt? Är det rimligt?

Kan arbetsgivaren kräva 100% närvaro, alltså 40h/vecka, trots permittering 60%?

Med vänlig hälsning,

Marie Hansson

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagen om anställningsskydd

En arbetstagare som permitteras har rätt till samma lön och andra anställningsförmåner som om arbetstagaren hade fått behålla sina arbetsuppgifter, 21 § lagen om anställningsskydd (LAS). Med permittering menas att arbetsgivaren tillfälligt friställer arbetstagarna och befriar dem från närvaroskyldighet, exempelvis vid arbetsbrist. Arbetstagaren är dock skyldig att med kort varsel återgå i arbete, när det hinder som föranledde permittering har upphört, enligt lagkommentarer till 21 § LAS. Jag vill framhålla att paragrafen, eller LAS i övrigt, inte berör frågan om och i vilken utsträckning arbetsgivaren får permittera, bara rätten till lön och andra förmåner om arbetsgivaren väl permitterar. Inte heller finns regler om förfarande kring att tillfälligt avbryta permittering. Tanken är förmodligen att det efter förhandling med facket ska regleras i ett kollektivavtal eftersom paragrafen är semidispostiv, vilket innebär att den kan avtals bort i kollektivavtal. Av den anledningen råder jag dig be din anhörig att vända sig till facket angående skyldigheten att jobba vid permittering när grunderna för det inte föreligger.

Lagen om stöd till korttidsarbete

Nu mer det nya stödpaketet från regering är det aktuellt dock att titta på lag om stöd vid korttidsarbete. Enligt 12 § lag om stöd vid korttidsarbete under avtalsperiod uppgå till 20, 40 eller 60 % av ordinarie arbetstid för att ge rätt till preliminärt stöd till arbetsgivaren. Arbetsgivaren är återbetalningsskyldig för allt preliminärt stöd företaget i fråga har erhållit om arbetstids- och löneminskningen som beräknats inte motsvara en och samma nivå enligt 12 och 13 §§, vilket framgår av 25 § lag om stöd vid korttidsarbete.

Enligt SOU 2018:66 s. 79–80 skriver utredaren att syftet med återbetalningsskyldigheten är att förhindra ett överutnyttjande av stödet och en strävan att nå just de företag som behöver tillfälligt stöd. "Arbetsgivare som erhöll stöd vid korttidsarbete blev återbetalningsskyldiga om de tidigare än beräknat återtog personal i produktion eller om de sade upp personal under eller strax efter en period av korttidsarbete".

Skatteverket ska granska verksamheten med avseende på arbetsgivarens rätt till stöd och lämna de uppgifter som behövs för granskningen, 35 §.

Jag är tveksam om lagen om stöd till korttidsarbete kan hjälpa din anhörig med permitteringsfrågan. Lagen föreskriver endast en återbetalningsskyldighet vid "överträdelse" av procentsatserna av permitteringen och berör inte frågan om skyldigheten att arbeta. Det vore dock klokt av arbetsgivaren att inte överskrida gränserna om företaget ska behålla stödet och inte bli återbetalningsskyldig.

Med vänlig hälsning,

André TitoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”