Måste jag anlita en jurist för att skriva överklagande?

2020-03-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Avslå på begäran om att avgöra ärende!!Hej! Jag har fått ett brev från migrationsverkets beslut att har inte hunnit avgöra mitt medborgarskapärende inom fyra veckor därför fick jag avslå på mitt ärende!! Jag har rätt att överklaga beslutet! Frågan är det viktigt att jag vände mig till en jurist eller jag själv ordna en skriftlig överklagande till migrationsverkets???
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är inte obligatoriskt eller tvingande att anlita en jurist för att få hjälp med att skriva en överklagan, men det kan många gånger vara lönsamt att göra det. Även om den juridiska rådgivningen kostar pengar kan det slutligen vara värt i relation till den tiden du själv har lagt på att skriva en giltig överklagan och din rätt att få vistas i Sverige.

Tips för att skriva en överklagan

En överklagan måste göras skriftligt (med undantag för muntlig förhandling vid särskilda skäl) och du måste ha med vissa obligatoriska moment i en överklagan för att den ska vara giltig. Du måste också tala om varför du överklagar och veta till vem du ska rikta din överklagan till. Annat som ska ingå kan exempelvis vara:

- Datum.
- Vilken instans du vänder dig till (vilket följer av lag eller den medförda informationen i beslutet som du fått).

- Personinformation om dig själv, exempelvis för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-post och personnummer.
- Saken, alltså vad du vill överklaga och vad du inte har fått som du inte är nöjd med, och liknande.
- Vilket ärendet du fått beslut i, det vill säga ärendenumret och så vidare.
- Skälen till att beslutet är fel och att du därför överklagar, här kan du exempelvis även bifoga intyg eller särskilda dokument som bevis vilka styrker din talan.
- Vad du istället vill ha, det vill säga det du yrkar på istället

Om du skulle vara otydlig i någon del av överklagandet finns den en risk för att beslutsfattaren inte förstår vad du vill få ut utav överklagandet och då kanske du mister möjligheten till ett gynnande beslut.

För att ha rätt till att överklaga måste överklagandet även vara inkommet i rätt tid. Missar du tidsramen för överklagandet innebär det att du inte längre har rätt att få ditt beslut överklagat och att du inte har rätt att vistas i Sverige. Du kan även läsa mer på Migrationsverkets hemsida.

Jag råder dig att vända dig till en jurist för att få hjälp med att skriva en fullgod överklagan. Du är varmt välkommen att vända dig till våra jurister på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1061)
2020-09-20 Arbeta inom grundskola efter bötesbrott
2020-09-19 Kan man neka drogtest?
2020-09-19 Vad händer när åklagaren överklagar till hovrätten?
2020-09-18 Kan en huvudförhandling skjutas upp i tiotals år?

Alla besvarade frågor (84259)