Måste jag acceptera uppsägningstiden av hyresrätten?

https://lagen.nu/1970:994#K12P42S1Hej! Vad är det som gäller vid uthyrning av lägenhet om den hyresgästen ej betalar hyra i tid, betalar inte all hyra för de anser att saker "ska dras" av under tiden de bott där.. Fast man återgärdat problem.. De är uppsägda, socialnämnden är upprättade och skickat en rek uppsägning.. Kan man hävda dessa tre månader (under uppsägningsperioden) för de ej betalar hyra.. Kan de flytta tidigare? Både skadegörelse, hotelser (anmälda) och inte betalar hyra i tid.. tacksam för svar. Mvh

Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Regler om hyra finns i jordabalkens (JB) 12 kap. som kallas för hyreslagen. Generellt sätt är reglerna i hyreslagen utformade till hyresgästens förmån.

Utgångspunkten är att hyresavtal löper på obestämd tid, måste sägas upp för att upphöra att gälla och att en uppsägning åtföljs av en uppsägningstid på tre månader.

Du skriver att dina hyresgäster: "ej betalar hyra i tid, betalar inte all hyra för de anser att saker "ska dras" av under tiden de bott där.. Fast man återgärdat problem..". Huvudsakligen har hyresvärden rätt att säga upp ett hyresavtal ifall hyresgästerna dröjer mer än en vecka med att betala hyran, se 12 kap. 42 § 1 st. 1 p. JB. Dock förfaller hyresvärdens rätt att säga upp avtalet ifall hyresgästerna, innan hyresvärden sagt upp avtalet, rättar sig genom att betala hyran, se 12 kap. 43 § 1 st. JB och 12 kap. 44 § JB.

I ditt fall verkar det som att hyresgästerna lite sporadiskt betalat hyran innan du sagt upp avtalet. Har hyresrätten sagts upp på en mindre allvarlig grund än att hyresgästerna totalt struntat i att betala hyran löper vanligtvis en uppsägningstid på tre månader som inte går att bortse från, se 12 kap. 6 § 1 st. och 2 st. JB.

Jag uppfattar det som att situationen förvärrats efter att du sagt upp avtalet och att hyresgästerna, under uppsägningstiden, totalt struntat i att betala hyran och även har gjort sig skyldiga till skadegörelse samt kommit med hotelser. Ett hyresavtal kan sägas upp för att genast upphöra att gälla ifall hyresrätten anses förverkad i enlighet med bestämmelserna i 12 kap. 42 § JB. Hyresrätten är bl.a. förverkad ifall hyresgästerna är mer än en vecka sena med att betala hyran och inte rättar sig d.v.s. börjar betala innan hyresvärden hunnit säga upp avtalet samt ifall hyresgästerna vandaliserar lägenheten, se 12 kap. 42 § 1 st. p. 1 och p. 6 JB.

Sammanfattningsvis kan du ha rätt att avhysa dina hyresgäster från lägenheten ifall de inte betalar hyran och vandaliserar lägenheten. Vid avhysning gäller inte uppsägningstiden på tre månader utan hyresgästerna måste flytta i princip omgående. Observera att du inte får meddela ett avhysningsbeslut innan hyresgästerna fått möjlighet att rätta sig. Du skriver att socialnämnden är inblandad. Har socialnämnden underrättat dig om att de tagit på sig betalningsansvaret för hyran får hyresgästerna inte heller avhysas d.v.s. du måste låta dem bo kvar under hela uppsägningstiden på tre månader, se 12 kap. 44 § JB.

Det är ytterst sällan som en hyresvärd har rätt att avhysa sina hyresgäster utan uppsägningstid. Troligast är att du måste vänta uppsägningstiden ut. Betalar hyresgästerna under denna tid inte hyran och skadar de lägenheten är det anspråk du senare får försöka driva in av hyresgästerna i en civilrättslig process.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vega SchortzRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”