FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut12/06/2021

Måste inskrivning av avtalsservitut ske för att det ska vara giltigt?

Hej!

Vi bor i ett parhus där tidigare ägare har ett avtalsservitut på en dräneringsbrunn från grannfastigheten som är uppförd på min fastighet. Detta pga att grannens dagvattenbrunn är obrukbar och de pumpar sitt vatten in i vår dagvattenbrunn, via den uppförda dräneringsbrunnen på vår tomt.

Avtalsservitutet tecknades 2010 och har ej registrerats. Är den giltig i all evighet och kan den registreras i efterhand utan vår tillåtelse?

Alternativt, kan jag vid en framtida dränering koppla mig och nyttja samma brunn givet ovan omständigheter?

Det är dessutom nya ägare i båda fastigheterna.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är ett servitut?

Ett servitut får upprättas i syfte att främja en ändamålsenlig markanvändning. Ett servitut om att nyttja en dräneringsbrunn är ett exempel på sådan markanvändning. Den fastighet som upplåter servitutet (och därmed låter grannfastigheten nyttja fastigheten) kallas den tjänande fastigheten. Den fastighet som i visst hänseende nyttjar den tjänande fastigheten kallas den härskande fastigheten (14 kap. 1 § JB).

Är avtalsservitutet giltigt?

Ett servitut måste vara skriftligt och upplåtas av den tjänande fastighetens ägare. I upplåtelsehandlingen måste det tydligt framgå vilken fastighet som är den härskande och vilken som är den tjänande fastigheten. Dessutom måste ändamålet med upplåtelsen framgå (t.ex. att nyttja en dräneringsbrunn) (14 kap. 5 § JB). Om inte dessa tre krav är uppfyllda är servitutet ogiltigt. Det krävs inte att servitutet har lämnats in till inskrivningsmyndigheten (Lantmäteriet) för att vara giltigt. Det är dock lämpligt att ansöka om inskrivning av avtalsservitutet eftersom det är en belastning på fastigheten. I ditt fall är alltså det tecknade avtalsservitutet som inte lämnats in för inskrivning giltigt, under förutsättning att de nyssnämnda kraven är uppfyllda.

Hur länge gäller ett avtalsservitut?

Ett avtalsservitut gäller som huvudregel tills vidare, såvida inget slutdatum har avtalats.

Vem ansöker om inskrivning?

Det är den tjänande fastigheten som kan ansöka om inskrivning eftersom det är ett rättsligt tillbehör till den fastigheten.

Kan du nyttja samma brunn?

Den härskande fastigheten har endast rätt att i visst hänseende nyttja den tjänande fastigheten. Den tjänande fastigheten har fortfarande kvar sin äganderätt till brunnen. Den tjänande fastigheten ska inte hindras från att nyttja sin egen brunn.

Har det någon betydelse att det är nya fastighetsägare?

Att avtalsservitutet upprättades mellan de tidigare fastighetsägare saknar betydelse. Avtalsservitutet är fortfarande giltigt. Ett servitut följder med fastigheten och inte den som är ägare av fastigheten.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”