Måste innehållet i väskan fotograferas vid ringa stöld?

Hej! Om man åker dit för ringa stöld i t.ex. i en butik, borde det då inte det tas en bild på innehållet som hittas i väskan? Det borde ju vara som bevis, eller har jag fel? Annars kan ju vakten säga vad han vill.

En annan fråga är, när man blir förhörd av polisen, brukar då själva vakten sitta med och lyssna? Han kan ju då anpassa sin version när han senare blir ensam förhörd av polisen. Har inte polisen begått två stycken tjänstefel? Tack på förhand. Vore jättesnäll för ett svar då en nära anhörig har blivit anklagad på falska grunder och dömd för ringa stöld där man inte fotograferat det man hittat i väskan. Vakten har berättat en historia som inte stämde i verkligheten.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Borde innehållet i väskan ha fotograferats?

I Sverige gäller principen om fri bevisprövning (se 35 kap 1 § rättegångsbalken (RB)). Principen innebär att man som utgångspunkt inte begränsas av några lagregler gällande vilken bevisning man får åberopa i en rättegång (fri bevisföring) och att värdet av denna bevisning får prövas fritt av domstolen (fri bevisvärdering). Det kan därför inte krävas att en bild skulle ha tagits av innehållet i väskan, då ett sådant krav skulle strida mot denna grundläggande princip. Däremot får domstolen göra en egen bedömning av vaktens ord i förhållande till övriga omständigheter som kommit fram i målet.

Fick vakten sitta med under förhöret?

Det är generellt sett den som leder förundersökningen som bestämmer vilka som får närvara vid ett förhör, dock finns vissa undantag (se 23 kap. 10 § (RB). Jag vet för lite om ditt fall för att kunna uttala mig kring polisens agerande i denna del. Erkänner eller nekar din närstående att denne begått brottet? Är det frågan om ett strafföreläggande eller har åtal väckts? Det framstår som emellertid märkligt att vakten suttit med under förhöret, särskilt om denne är ett eventuellt vittne i målet. En sådan närvaro kan nämligen medföra att hans trovärdighet kan ifrågasättas.

Om du anser att polisen har gjort fel har du eller din nära anhöriga alltid möjlighet att göra en anmälan till JO, vilket ni kan göra direkt på myndighetens hemsida, här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”